Dane kontaktowe:

wycena nieruchomości lukasz goralczyk

Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

663 - 830 - 120

kontakt@wycena-goralczyk.pl

Za ile sprzedać, by nie stracić czasu i pieniędzy?

Jeśli macie Państwo w planach sprzedaż nieruchomości, a nie wiecie, jaką cenę zaproponować, warto przed wystawieniem oferty postawić na współpracę ze specjalistą, który pomoże obiektywnie ustalić realną wartość Państwa mieszkania czy domu.

Chcesz sprzedać

Korzystając z wieloletniego doświadczenia na rynku nieruchomości oraz posiadanych baz danych pomogę Państwu skrócić czas sprzedaży nieruchomości oraz zminimalizować obawy, że Państwa oferta odbiega od realiów rynkowych.

Sednem sprzedaży nieruchomości jest oczywiście doprowadzenie do transakcji, bezpieczne jej zawarcie oraz otrzymanie zapłaty. Jednak dla sprzedającego równie ważne jest przeświadczenie, że wynegocjowana cena była ceną adekwatną do wartości (zobacz jaki Podatek od sprzedaży nieruchomości w 2020). Nic nie jest w stanie tak przygnębić sprzedającego jak świadomość, że dostarczyło się komuś tzw. „okazję”.

Zamów wycenę nieruchomości online

W obecnych czasach, przy rozbudowanym a jednocześnie ciągle mało transparentnym rynku, jakim jest rynek nieruchomości, trudno jest z dużą dozą pewności ustalić wartość konkretnej nieruchomości. Po pierwsze ceny mogą się znacznie różnić nawet w obrębie jednego osiedla, po drugie nie ma dwóch identycznych nieruchomości. Zmiennych jest bardzo dużo. Byłem świadkiem transakcji, w których cena była niższa od wartości rynkowej nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych, co było skutkiem pobieżnej analizy rynku przez stronę sprzedającą. Niestaranne rozpoznanie rynku w skrajnych przypadkach sprawiało, że sprzedający tracił równowartość swoich rocznych dochodów. Są to sytuacje, których łatwo można uniknąć.

Na podstawie analizy rynku może okazać się, że sprzedaż wcale nie będzie najkorzystniejszym dla Państwa rozwiązaniem. Rynek oferuje w tej chwili szeroką gamę możliwości czerpania dochodów z nieruchomości, a sprzedaż nie musi być najkorzystniejszą z nich. Jestem w stanie wskazać Państwu rozwiązania bardziej efektywne niż sprzedaż, jeśli takie dla Państwa nieruchomości występują.

Jak sprzedać nieruchomość?

Sprzedaż nieruchomości to poważne przedsięwzięcie, które warto wykonać wedle sprawdzonego planu.

Krok 1. Podjęcie decyzji

Pierwszym krokiem jest uzyskanie ostatecznej pewności i podjęcie decyzji o sprzedaży nieruchomości.

Krok 2. Skompletowanie dokumentów

Następnie zaleca się skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia transakcji. Wśród nich znajdują się między innymi: dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków. Potrzebne dokumenty mogą różnić się w zależności od rodzaju nieruchomości. W przypadku nieruchomości mieszkalnej potrzebne będzie np. zaświadczenie informujące o tym, że nikt nie jest zameldowany w danym domu lub mieszkaniu.

Krok 3. Wycena nieruchomości

Kolejnym niezwykle istotnym punktem planu sprzedaży jest ustalenie ceny, po której chcemy sprzedaż daną nieruchomość. Dobrą praktyką jest konsultacja z  rzeczoznawcą majątkowym i zlecenie rzetelnej wyceny nieruchomości. Dzięki operatowi szacunkowemu sprzedający poznaje rzeczywistą, rynkową wartość nieruchomości i może sugerować się nią, wyznaczając cenę.

Krok 4. Oferta sprzedażowa

W dalszych krokach powinno się przygotować mieszkanie do sprzedaży i opracować ofertę sprzedażową. Właściciel może sprzedawać mieszkanie osobiście lub korzystając z pomocy odpowiedniej agencji nieruchomości.

Krok 5. Prezentowanie nieruchomości

Kolejne kroki to prezentowanie nieruchomości potencjalnym nabywcom, negocjowanie warunków i finalnie zawarcie umowy sprzedaży oraz przekazanie nieruchomości w ręce nabywcy. Warto pamiętać, że dzięki operatowi szacunkowemu nabywca nie będzie drastycznie zbijać ceny lokalu, ponieważ pozna jego realną wartość. Dzięki przeprowadzonej wycenie cena nieruchomości jest zrozumiała i  uzasadniona dla obu stron transakcji.

Jak poznać wartość nieruchomości?

Najbezpieczniejszym sposobem na wyznaczenie wartości nieruchomości jest zlecenie przeprowadzenia wyceny rzeczoznawcy majątkowemu.

Wycena nieruchomości to postępowanie, w  wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Celem tej opinii wykonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego, jest oszacowanie najbardziej prawdopodobnej do uzyskania ceny na lokalnym rynku nieruchomości. Dla nieruchomości, które nie występują w  obrocie na lokalnym rynku, rzeczoznawca ustala wartość odtworzeniową.

Podczas sporządzania wyceny rzeczoznawca bierze pod uwagę wiele czynników mających wpływ na wartość nieruchomości. Nie bez znaczenia pozostaje lokalizacja obiektu, jego stan techniczny i prawny, przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania terenu czy sytuacja ekonomiczna danego regionu.

Metoda, którą wybiera rzeczoznawca majątkowy przy szacowaniu wartości nieruchomości, jest zależna od jej typu. W  przypadku mieszkań, domów, działek najczęściej wykorzystywana jest metoda porównawcza. Metoda ta skupia się na porównywaniu cen podobnych nieruchomości z  uwzględnieniem indywidualnych cech wycenianego obiektu.

Jeżeli przedmiotem wyceny jest lokal komercyjny, zalecane jest zastosowanie metody dochodowej. Podejście to oparte jest na szacowaniu dochodów, jakie można w przyszłości osiągnąć z  nieruchomości lub z działalności w niej prowadzonej.

Istnieje wiele sytuacji, które ze względu na specyfikę nieruchomości wymagają zastosowania metody mieszanej. Ponadto każdorazowo rzeczoznawca majątkowy opiera wyliczenia nie tylko na sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości, ale również na unikatowych informacjach zawartych w dokumentach dotyczących wycenianego obiektu.

Co wpływa na wartość nieruchomości?

Jako jedne z  wielu kwestii mających wpływ na wartość nieruchomości można wymienić lokalizację i otoczenie oraz zagospodarowanie przestrzenne. Im bardziej atrakcyjna jest okolica obiektu, tym wyższa okazuje się jego wartość. Przy nieruchomościach mieszkalnych atrakcyjność obiektu podnosi rozbudowana komunikacja publiczna, bliskość szkół i sklepów czy obecność terenów zielonych. Dzięki sprawdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można sprawdzić, na jaką inwestycje możemy sobie pozwolić na danym obszarze oraz czy w  przyszłości w sąsiedztwie obiektu nie powstaną inwestycje, które mogłyby obniżyć jego wartość.

Dla wartości nieruchomości istotna jest jej powierzchnia oraz stan technicznystandard wykończenia. W dużym uproszczeniu przyjmuje się, że im większa powierzchnia nieruchomości, tym wyższa jej cena. Na wartość obiektu mieszkalnego wpływa technologia, w jakiej został wzniesiony. Nie bez znaczenia pozostaje także układ pomieszczeń, czy liczba kondygnacji w budynku.

Kolejnym aspektem wpływającym na wartość nieruchomości jest jej stan prawny. Mowa tu nie tylko o rodzaju prawa do lokalu (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do nieruchomości), ale również o obciążeniach takich jak, chociażby hipoteki, służebności czy różnego rodzaju roszczenia innych osób.

Dla wartości obiektu nie pozostaje obojętny także stopień wyposażenia w  urządzenia infrastruktury technicznej. Mowa tu o uzbrojeniu i mediach takich jak kanalizacja, prąd, woda, gaz, droga dojazdowa, czy Internet. Ważny jest stan zagospodarowania nieruchomości oraz sposób, w  jaki aktualnie się z niej korzysta.

Rzeczoznawca majątkowy podczas szacowania wartości nieruchomości zawraca uwagę także na charakterystykę miejscowego rynku, sytuację gospodarczą oraz na możliwe alternatywne sposoby korzystania z obiektu.

Czy warto wycenić nieruchomość u rzeczoznawcy majątkowego?

Samodzielnie trudno oszacować rzeczywistą wartość nieruchomości nie tylko ze względu na brak doświadczenia, ale także poprzez sentymentalne przywiązanie do domu czy mieszkania. Zbyt wysoka cena w ofercie sprzedażowej odstrasza potencjalnych kupców. Zlecenie wykonania profesjonalnej wyceny nieruchomości to zawsze dobry pomysł i przejaw troski o własne finanse.

Samodzielne szacowanie wartości lokalu jest trudne i może okazać się fatalne w skutkach. Zbyt wysoka cena nieruchomości wystawionej na sprzedaż może skutkować brakiem zainteresowania ze strony kupców. Zaniżenie wartości mieszkania przy sprzedaży sprawi, że jej właściciel straci podwójnie – zarówno podczas transakcji, jak i przy uiszczaniu podatku dochodowego od sprzedaży.

Przy sprzedaży i kupnie mieszkania nie wymaga się przygotowania operatu szacunkowego. Czy warto wtedy skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego? Oczywiście, że tak. Profesjonalne oszacowanie wartości nieruchomości to gwarancja uzyskania jak najlepszej ceny i sprawnego przeprowadzenia transakcji. Doświadczony rzeczoznawca majątkowy weźmie pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na wartość nieruchomości i określi optymalną cenę, która znajduje odzwierciedlenie na lokalnym rynku.


Wycena nieruchomości Kraków, Małopolska

Rzeczoznawca majątkowy z Krakowa, Łukasz Góralczyk – gwarancja profesjonalizmu, estetyki i solidności.

wycena nieruchomości lukasz goralczyk

Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

663 - 830 - 120

kontakt@wycena-goralczyk.pl

Zakres mojej działalności obejmuje wycenę nieruchomości oraz wsparcie i doradztwo podczas dopełniania formalności generowanych przez lokalny rynek nieruchomości zarówno w Krakowie, jak i na terenie całej Małopolski.

Mam bogate doświadczenie we współpracy z klientami indywidualnymi, bankami, przedsiębiorstwami, instytucjami finansowymi oraz inwestorami. Dzięki wieloletniej obecności na rynku i niezbędnym kwalifikacjom gwarantuję terminowe i profesjonalne wykonanie wyceny każdego typu obiektów.

Z pełną świadomością wykonuję zawód zaufania publicznego, respektując poufność oraz rangę powierzonych mi działań. Jeżeli szukasz rzeczoznawcy majątkowego w Krakowie lub na terenie województwa małopolskiego, zapraszam do kontaktu. Łukasz Góralczyk – solidność, profesjonalizm, konkurencyjne ceny.