wycena nieruchomości lukasz goralczyk

Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

663 - 830 - 120

kontakt@wycena-goralczyk.pl

Jestem rzeczoznawcą majątkowym, posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości o numerze 5093.

Wyceną nieruchomości zajmuję się od wielu lat, a z rynkiem nieruchomości mam do czynienia z perspektywy wielu jego uczestników. Zrozumienie oczekiwań, potrzeb i możliwości właścicieli nieruchomości, potencjalnych nabywców oraz instytucji finansowych jest moim największym atutem i pozwala mi na rzetelne i obiektywne określenie wartości nieruchomości. Ponadto liczą się dla mnie terminowość, profesjonalizm i estetyka.

Zobacz co biorę pod uwagę przy wycenie nieruchomości

Wycen dokonuję w oparciu o najwyższe standardy zawodowe, stale też doskonalę swoje umiejętności. Poważnie podchodzę do zachowania tajemnicy zawodowej dlatego mogą być Państwo liczyć nie tylko na profesjonalnie wykonaną wycenę nieruchomości ale również na dyskrecję.

Działam na terenie województwa Małopolskiego. Zajmuję się wyceną wszelkich nieruchomości takich jak:

 • domy,
 • mieszkania,
 • lokale użytkowe,
 • nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej,
 • działki i grunty, pod którymi znajdują się złoża kopalin.

W jakich sytuacjach warto zlecić wycenę nieruchomości?

 • Wycena dla potrzeb kredytów hipotecznych: to wymóg, który musi spełnić każdy kredytobiorca. W rzetelnie sporządzonym operacie szacunkowym ustalę realną wartość nieruchomości, co ma wpływ na decyzję banku odnośnie udzielonego kredytu.

 • Ustalenie ceny sprzedaży / zakupu: operat szacunkowy pozwala na obliczenie realnej ceny za sprzedawaną / kupowaną nieruchomość co pozwoli na uniknięcie zawyżania ceny przez sprzedającego ale i da argument wobec kupujących, którzy w negocjacjach chcą cenę obniżyć.

 • Postępowania spadkowe  – wycena nieruchomości nabytej na drodze spadku, pozwala na równy podział majątku i rzetelne wyliczenie wartości udziałów poszczególnych spadkobierców.

 • Podziały majątku, zniesienie współwłasności.

 • Ubezpieczenia majątkowe – suma ubezpieczenia nieruchomości oraz wysokość składki jest zależna od wartości domu / mieszkania. Realna wycena pozwala na ustalenie takich warunków ubezpieczenia, by stanowiło ono rzeczywistą ochronę, a w przypadku zniszczenia domu /mieszkania pozwoliło na przywrócenie go do stanu wyjściowego.

 • Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego: opłaty z tego tytułu są ustalane jako określony procent od wartości nieruchomości, mogą się więc zmieniać wraz ze zmianą wartości nieruchomości.

 • Określenie wysokości aportów: aport to niepieniężny wkład wniesiony przez wspólnika w zamian za przekazanie mu udziałów w spółce. Wycena przekazanej nieruchomości pozwala uniknąć sytuacji, w której wartość aportu jest zawyżona.

Swoje wyceny zawsze poprzedzam dokładną analizą rynku i badaniem cen sprzedaży podobnych nieruchomości. Uwzględniam też szereg czynników korygujących, które wpływają na ostateczną cenę nieruchomości. Zdaję sobie sprawę, że nawet jedna istotna cecha odróżniająca jedną nieruchomość od innej może wpłynąć na jej wartość. Dlatego moje analizy zawsze są dogłębne a sposób wyceny szczegółowo opisuje w operacie szacunkowym. Sporządzam również ekspertyzy i opinie, na temat opłacalności inwestowania w określone nieruchomości, sposobu ich rozwijania.

Wycena - Góralczyk
w liczbach

0
Wycen
0
Klientów
0
Miejscowości

Sporządzam wyceny na terenie
województwa małopolskiego

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług operaty szacunkowe przygotowuję dla nieruchomości położonych na terenie Małopolski.