Przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości konieczne może być dokonanie wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Sporządzony przez niego operat szacunkowy może być przeprowadzony w celach podatkowych, sądowych lub do kredytu hipotecznego. Warto wiedzieć, jak wygląda procedura wyceny i jakie czynniki wpływają na ocenę wartości nieruchomości.

Spis treści:

Jak wygląda proces wyceny nieruchomości?

Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Sporządzany przez niego operat szacunkowy najczęściej wykorzystywany jest w sprawach urzędowych. Potrzebny jest między innymi do przeprowadzenia działu spadku, postępowań odszkodowawczych lub w celach podatkowych. Niemniej jednak rzeczoznawca współpracować może także z podmiotami prywatnymi – firmami lub osobami fizycznymi.

Rzeczoznawca majątkowy może być potrzebny do:

Z usług rzeczoznawcy może więc skorzystać każdy, kto ma taką potrzebę. Wystarczy po prostu skontaktować się z wybranym specjalistą oraz przedstawić mu wszystkie szczegóły sprawy.

Procedura wyceny nieruchomości wygląda następująco:

ETAP 1. Spotkanie z rzeczoznawcą majątkowym i przedstawienie mu niezbędnych dokumentów. Najczęściej wymagane są: dokument potwierdzający prawo własności, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów oraz dokumentacja techniczna budynku. Niekiedy potrzebna będzie także opinia gminy o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym.

ETAP 2. Podpisanie umowy. Umowa może mieć charakter pisemny lub ustny. Musi ona określać cel wyceny, termin jej sporządzenia oraz koszty.

ETAP 3. Oględziny nieruchomości.

ETAP 4. Analiza oraz wybór metodologii wyceny. Rzeczoznawca może wybrać metodę wyceny według własnego uznania, ale zwykle wybór ten determinuje cel dokonywania wyceny.

ETAP 5. Sporządzenie operatu szacunkowego. W zależności od typu i stanu prawnego nieruchomości, proces wyceny może zająć od kilku dni do kilku tygodni.

Tutaj znajdziesz więcej o tym jak dobrze przygotować się do wyceny nieruchomości?

Co bierze pod uwagę rzeczoznawca przy wycenie mieszkania/domu?

Rzeczoznawca majątkowy podczas sporządzania operatu szacunkowego musi wziąć pod uwagę szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Czynniki zewnętrze dotyczą przede wszystkim aktualnego stanu rynku nieruchomości, cen nieruchomości podobnych położonych w najbliższym otoczeniu oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czynniki wewnętrzne dotyczą natomiast samej nieruchomości i jej charakteru. Na wynik wyceny ma wpływ:

  • rodzaj nieruchomości
  • usytuowanie mieszkania w budynku;
  • rozkład funkcjonalny (liczba i  rodzaj pomieszczeń);
  • metraż nieruchomości;
  • rok budowy;
  • standard wykończenia;
  • stan techniczny budynku

Ile kosztuje wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości zależy przede wszystkim od czasu, jaki trzeba poświęcić, żeby taką wycenę sporządzić. Oczywiste jest, że wycena nieruchomości najbardziej typowych, takich jak lokale mieszkalne w  dużych miastach, jest dużo tańsza, niż nieruchomości rzadkich, takich jak np. dwory, pałace czy nieruchomości komercyjne. Stawki rzeczoznawcy ustalają indywidualnie i  to zakres wyceny determinuje cenę operatu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w  trakcie składania zlecenia niezwykle precyzyjnie ustalić z  rzeczoznawcą, co i  w  jakim celu powinno być wycenione.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments