Większość firm ubezpieczeniowych akceptuje przedłożenie wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Jest to korzystne także dla właściciela, gdyż indywidualna wyceny rzeczoznawcy z  pewnością będzie bardziej trafna niż wyceny przeprowadzone przez pracowników ubezpieczyciela na podstawie posiadanych przez jego firmę wskaźników.

Koszt ubezpieczenia a wartość mieszkania

Wysokość ubezpieczenia określa kwotę, jaka może zostać wypłacona osobie poszkodowanej, której ubezpieczona nieruchomość uległa całkowitemu zniszczeniu. W przypadku zniszczeń częściowych wypłaca się natomiast procent wysokości ubezpieczenia. To, na jaką kwotę ostatecznie zostanie ustalona wysokość ubezpieczenia oraz wysokość składki zależy od kilku czynników, wśród których kluczowe są:

  • wartość odtworzeniowa nieruchomości;
  • wartość mienia ruchomego;
  • zakres ochrony (np. kradzież z włamaniem, zdarzenia losowe itp.)
  • sposób zabezpieczenia nieruchomości przez właściciela (np. wstawione drzwi lub rolety antywłamaniowe, monitoring, alarm).

Pierwszy z  czynników określi rzeczoznawca majątkowy, który sporządzi operat szacunkowy określający realną wartość ubezpieczanego domu lub mieszkania. Dzięki dokładnemu określeniu tej wartości można uniknąć zjawiska zarówno niedoubezpieczenia, jak i nadubezpieczenia. W pierwszym przypadku kwota ubezpieczenia byłaby zbyt niska w stosunku do realnej wartości nieruchomości, a odszkodowanie nie pokryłoby wszystkich strat. W drugim składka na ubezpieczenie mogłaby być natomiast bardzo wysoka.

Jakie dokumenty są niezbędne do wyceny nieruchomości?

W zależności od rodzaju nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy może potrzebować różnych dokumentów, by dokładnie oszacować jej wartość. Najważniejsze z nich to:

  • dokument określający prawo własności;
  • aktualny odpis z księgi wieczystej;
  • wypis z rejestru gruntów;
  • dokumentacja techniczna.

Dokumenty należy dostarczyć rzeczoznawcy jeszcze przed oględzinami nieruchomości. Dodatkowo warto także szczegółowo opisać to, w jaki sposób nieruchomość była eksploatowana. Można sporządzić również listę remontów lub przebudów i  ich zakresów oraz nakładów finansowych, które zostały poniesione. W takiej sytuacji dobrze jeśli na potwierdzenie tego dysponujemy odpowiednimi fakturami.

Czytaj także: „Co rzeczoznawca bierze pod uwagę przy wycenie nieruchomości?

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments