Rzeczoznawca majątkowy to zawód związany z gospodarką nieruchomościami. Jego działalność reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, a rzeczoznawca majątkowy dopuszczany jest do zawodu jedynie po spełnieniu wymaganych przepisami ustawy warunków. Czym dokładnie zajmuje się rzeczoznawca majątkowy i kto korzysta z jego usług?

Spis treści:

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Jakie uprawnienia posiada?

Rzeczoznawcą majątkowym – w dużym uproszczeniu – nazywamy osobę, która dokonuje wyceny wartości nieruchomości. Nie jest to jednak wolny zawód. Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym, należy w drodze egzaminu państwowego otrzymać uprawnienia zawodowe do szacowania nieruchomości oraz zostać wpisanym do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych z nadania Ministra Rozwoju. Rzeczoznawca majątkowy musi być niekarany, mieć wykształcenie wyższe, ukończyć studia podyplomowe z zakresy wyceny nieruchomości oraz odbyć 6-miesięczną praktykę.

Uprawnienia dotyczące wyceny nieruchomości obejmują:

 • szacowanie wartości nieruchomości (również bankowo-hipotecznej);
 • wycenę maszyn oraz urządzeń, które są trwale związane z nieruchomością;
 • ekspertyzy dotyczące skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • wykonanie opracowań doradczych w zakresie inwestowania na rynku nieruchomości;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokalu;
 • wycenę nieruchomości na potrzeby związane z  rachunkowością;

Dokument sporządzany przez rzeczoznawcę nazywa się operatem szacunkowym. Jego treść określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 roku.

Kiedy udać się po pomoc do rzeczoznawcy majątkowego?

Z usług rzeczoznawcy majątkowego zazwyczaj korzystamy w sytuacji, gdy niezbędne jest udokumentowanie wartości nieruchomości w postępowaniu urzędowym, ale nie ma przeszkód, by takiej wyceny dokonać także na własny użytek. Ma to miejsce w przypadku:

 • sprzedaży lub zakupu nieruchomości;
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
 • wynajmu nieruchomości;
 • zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli;
 • podziału majątku;
 • podziału spadku;
 • odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w postępowaniu podatkowym;
 • postępowań odszkodowawczych (np. z powodu wywłaszczenia lub czasowego zajęcia nieruchomości);
 • określenia wysokości nakładów poniesionych na nieruchomości;
 • zabezpieczenia kredytów hipotecznych.

W jaki sposób rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny nieruchomości?

Rzeczoznawca weźmie pod uwagę wszystkie czynniki, które realnie mogą wpływać na wartości nieruchomości. Będzie to między innymi:

 • lokalizacja nieruchomości
 • otoczenie nieruchomości oraz dostęp do infrastruktury oraz zaplecza bytowego
 • stan techniczny nieruchomości i  standard jej wykończenia
 • treść obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym znajduje się nieruchomość;
 • powierzchnia użytkowa nieruchomości;
 • wielkość działki w  przypadku nieruchomości gruntowych i  zabudowanych
 • rozkład funkcjonalny (liczba i  układ pomieszczeń);
 • posiadanie balkonu,, tarasu lub przynależności w  postaci piwnic, komórek czy miejsc postojowych;
 • stan prawny nieruchomości;
 • ceny podobnych nieruchomości w okolicy
 • rodzaj rynku nieruchomości – pierwotny lub wtórny;
 • wysokość czynszu wynikający z  obowiązujących umów najmu

Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego?

Przed zleceniem wykonania operatu szacunkowego w pierwszej kolejności warto sprawdzić wiarygodność wybranego rzeczoznawcy. Dane o  rzeczoznawcach są jawne i figurują we wspomnianym wcześniej centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Dobrze jest zasięgnąć opinii osób, które już współpracowały z rzeczoznawcą i być może są w stanie polecić zaufanego rzeczoznawcę. Nie należy również deprecjonować opinii większej liczby osób – mogą w tym pomóc między innymi specjalistyczne fora internetowe, opinie Google lub informacje dostępne na zawodowych serwisach www. Czynnikiem decydującym powinien być jednak bezpośredni kontakt z rzeczoznawcą – rozmowa obejmująca cel wyceny nieruchomości powinna w największym stopniu nakreślić to, w jaki sposób będzie kształtowała się przyszła współpraca.

Subskrybuj
Powiadom o
0
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments