Każdy właściciel nieruchomości może rozważyć jej sprzedaż. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jakich formalności należy dopełnić i jakie koszty może generować czynność cywilnoprawna. Wiele słyszy się o podatku od sprzedaży domu lub mieszkania. Czy sprzedaż działki budowlanej także podlega opodatkowaniu? Czy są sytuacje, w których można uniknąć konieczności uiszczenia podatku? Tego dowiedzą się Państwo z dzisiejszego wpisu.

Spis treści:

Sprzedaż działki – kiedy zapłacisz podatek?

W wyniku sprzedaży działki, tak jak w przypadku każdej innej nieruchomości, sprzedający uzyskuje dochód, który z zasady podlega opodatkowaniu. Podatek należy zapłacić, jeżeli do sprzedaży doszło przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Warto pamiętać, że okres ten jest liczony w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Sprzedaż po upływie pięcioletniego terminu nie podlega opodatkowaniu.

Sprzedaż odziedziczonej działki budowlanej a podatek

Jeżeli sprzedający nabył działkę w drodze dziedziczenia, również obowiązuje go pięcioletni termin, po którego upływie sprzedaż nie zostanie opodatkowana. W tym przypadku termin ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym to spadkodawca wszedł w posiadanie działki. Tak korzystne zasady obowiązują od 2019 roku, kiedy to wprowadzono nowelizację przepisów. Przed 1 stycznia 2019 pięcioletni termin dla działek budowlanych nabytych w drodze spadkobrania biegł od daty nabycia spadku.

Działka budowlana pochodząca z podziału majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie również ma wpływ na termin umożliwiający zbycie działki budowlanej bez konieczności uiszczania daniny. W tym przypadku pięcioletni termin liczony jest od dnia nabycia działki budowlanej do majątku wspólnego małżonków. Podobnie jak w przypadku dziedziczenia, przed nowelizacją ustawy termin ten biegł od dnia dokonania podziału majątku.

Ile wynosi podatek dochodowy od sprzedaży działki budowlanej?

Co do zasady wszystkie osoby, które sprzedadzą działkę budowlaną przed upływem pięcioletniego terminu, są zobowiązane do uiszczenia podatku dochodowego. Podatek ten wynosi 19% uzyskanego dochodu. W istocie, opodatkowaniu podlega sam przychód. Pod pojęciem przychodu kryje się cena za działkę budowlaną, którą pomniejsza się o koszt uzyskania przychodu. Jako koszt uzyskania przychodu można uznać zarówno opłaty notarialne związane ze sprzedażą, jak i koszt zakupu działki, czy prac modernizacyjnych, które bezpośrednio przyczyniły się do podniesienia wartości nieruchomości (np. wykonanie zjazdu lub przyłączy).

Sprzedaż działki budowlanej przed upływem 5 lat bez podatku

Istnieje wyjątek od reguły, która mówi, że każdy, kto sprzedaje nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Mowa tu o zjawisku potocznie zwanym ulgą mieszkaniową. Ulga ta polega na tym, że sprzedający nieruchomość może uniknąć płacenia podatku, jeżeli spełni warunki określone przez przepisy prawa podatkowego. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o przeznaczenie uzyskanego dochodu na własne cele mieszkaniowe.

Czym są własne cele mieszkaniowe?

Własne cele mieszkaniowe to pojęcie, pod którym znajdują się działania takie jak:

  • kupno budynku lub lokalu mieszkalnego,
  • kupno działki przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego,
  • zamianę nieruchomości mieszkalnej,
  • przebudowę, rozbudowę lub adaptację własnego budynku niemieszkalnego do celów mieszkalnych,
  • spłatę zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka), które zostały zaciągnięte przez zbywającego nieruchomość przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży.

Dokładne informacje o działaniach, które można zaliczyć w poczet własnych celów mieszkaniowych, określa katalog wydatków zawarty w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czas na spożytkowanie środków finansowych w ten sposób wynosi trzy lata. Termin ten biegnie od końca roku podatkowego, w którym dokonano odpłatnego zbycia działki budowlanej lub innej nieruchomości.

W jakim terminie należy zapłacić podatek od sprzedaży działki budowlanej?

Sprzedający nieruchomość jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu skarbowego. Termin na dokonanie zgłoszenia mija wraz z końcem kwietnia w roku, który następuje po roku, w którym sprzedano działkę budowlaną. Zgłoszenie musi zostać dokonane poprzez wypełnienia formularza PIT-39. Sprzedający samodzielnie oblicza wysokość podatku. Nie należy zapominać, że nawet wtedy, kiedy sprzedającemu przysługuje ulga mieszkaniowa, musi on poinformować właściwy urząd skarbowy o sprzedaży nieruchomości. W deklaracji PIT-39 określa się wysokość kwoty, którą planuje się spożytkować na własne cele mieszkaniowe. Co w sytuacji, kiedy nie wywiążemy się z deklarowanych planów w terminie? Należy wtedy niezwłocznie złożyć korektę PIT-39. Będzie to wiązało się z koniecznością zapłaty zaległego podatku, często powiększonego także o odsetki karne.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments