0
(0)

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku niekiedy – ale nie zawsze – będzie wiązała się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez spadkobiercę. Od 2019 roku na mocy nowelizacji przepisów m.in. ustawy o PIT opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zostało zmienione na korzyść spadkobierców.

Spis treści:

Kiedy można sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez podatku?

Według polskiego prawa nie występują żadne ograniczenia czasowe w kwestii zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku. Przysługujące spadkobiercy prawa związane z własnością nieruchomości (domu, działki czy mieszkania), a więc m.in. także możliwość jego sprzedaży, mogą być przez niego egzekwowane od razu po tym, jak nabędzie spadek (czytaj także Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat). Może to zrobić tuż po uprawomocnieniu się wyroku sądowego lub po sporządzeniu przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Pewne ograniczona ograniczenia występują jednak na gruncie prawa podatkowego. W większości przypadków sprzedaży domu lub mieszkania ze spadku następuje bez konieczności uiszczania podatku dochodowego. Z obowiązujących od 2019 roku przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wynika, że zwolnienie z opłacenia podatku dochodowego po sprzedaży odziedziczonej nieruchomości zachodzi w momencie, w którym nieruchomość została nabyta lub wybudowana przez spadkodawcę nie później niż na 5 lat przed sprzedażą przez spadkobiercę.

Przykład 1. Nieruchomość odziedziczyliśmy w maju 2020 roku i chcemy ją sprzedać jeszcze w tym samym roku. Był to dom wybudowany przez naszych rodziców na dwa lata przed śmiercią, w 2018 roku. W takim przypadku od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę a jej sprzedażą przez spadkobiercę mijają tylko dwa lata. Nie ma więc możliwości zwolnienia z obowiązku podatkowego. By tak się stało, należałoby się wstrzymać ze sprzedażą do roku 2024. Do końca 2023 mamy obowiązek wypełnienia deklaracji PIT-39 oraz odprowadzenia podatku w wysokości 19%.

Przykład 2. Odziedziczone mieszkanie zostało zakupione przez naszych rodziców w roku 2005. Spadek nabyliśmy (co do całości mieszkania) w 2019 roku, zaś sprzedaż miała miejsce na początku roku 2020. Ponieważ nieruchomość została nabyta na 15 lat przed jej sprzedażą. Nie musimy odprowadzać podatku dochodowego.

To może być przydatne: Wycena a sprzedaż nieruchomości osobom bliskim

Zwolnienie od podatku ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat

Istnieje jeszcze jedna sytuacja, w której możemy uniknąć konieczności zapłacenia podatku dochodowego od, sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od momentu jej nabycia przez spadkodawcę. Prawodawca stawia jednak jeden warunek – środki ze sprzedaży nieruchomości ze spadku muszą zostać przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Może to być:

  • nabycie nowego mieszkania lub domu;
  • zakup działki;
  • remont nieruchomości na własne potrzeby;
  • spłata kredytu mieszkaniowego lub pożyczki zaciągniętej na zakup nieruchomości.

Na takie działania prawodawca daje nam dwa lata od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości ze spadku. Przykładowo: Jeżeli odziedziczoną nieruchomość sprzedaliśmy w kwietniu 2020 roku, to pieniądze na cele mieszkaniowe musimy wydać do końca roku 2022. Oczywiście, aby zostać zwolnionym z obowiązku podatkowego, należy wszelkie transakcje udokumentować fakturą VAT, aktem notarialnym lub potwierdzeniem wykonania przelewów.

Ile jest warte mieszkanie ze spadku według Urzędu Skarbowego?

Podatek od sprzedaży nieruchomości ze spadku wyliczany jest od jej wartości rynkowej nieruchomości. Często wartość ta jest utożsamiana z ceną zakupu, jednak faktycznie przez urzędy skarbowe traktowana jest jako przeciętna cena nieruchomości tego samego typu i rodzaju, uwzględniająca także stan nieruchomości, która obowiązuje w danej miejscowości. Wartość ta konfrontowana jest z wartością podaną przez podatnika w deklaracji. Jeśli na tym polu zajdą rozbieżności, podatnik może zostać wezwany przez urzędnika do obniżenia lub podwyższenia tej wartości. W przypadku, gdy podatnik nie zgadza się ze stanowiskiem urzędu, organ podatkowy wyznacza rzeczoznawcę majątkowego w celu dokonania wyceny. Koszty sporządzenia opinii ponosi wnioskodawca, ale tylko w przypadku, gdy różnica pomiędzy wartością nieruchomości deklarowaną przez podatnika a wartością oszacowaną przez biegłego będzie mniejsza niż 33%. W przeciwnym przypadku koszt oszacowania obciąży sprzedającego. Naturalnie w praktyce będzie to oznaczało również konieczność uiszczenia dopłaty skarbowej.

Oceń post

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments