5
(1)

Odpowiednia cena ofertowa nieruchomości jest kwestią kluczową przy sprzedaży i ma duże znaczenie zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. Niesie też za sobą wiele realnych korzyści, między innymi przyspieszenie sprzedaży. Warto więc zapoznać się z tym, jak wygląda taka procedura.

Spis treści:

Kto i dlaczego może potrzebować wyceny nieruchomości?

Wyceny nieruchomości dokonuje się do różnych celów, którymi mogą być:

 • działalność inwestycyjna;
 • planowanie przestrzenne i dokonywanie zmian w zagospodarowaniu terenu;
 • wycena nieruchomości na potrzeby kredytów hipotecznych;
 • wycena nieruchomości do celów spadkowych (np. dział spadku) lub skarbowo-podatkowych;
 • działania odszkodowawcze;
 • prywatna sprzedaż mieszkania.

W praktyce wycenę może zlecić każdy, kto jej potrzebuje i chce poznać realną wartość nieruchomości.

Jak wyceniane są nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy samodzielnie podejmuje decyzję o tym, jaką metodę wyceny przyjąć przy wycenie konkretnej nieruchomości. Musi być to jednak metoda dopuszczona przez przepisy prawa oraz być adekwatna do:

 • celu dokonywania wyceny;
 • aktualnego stanu rynku nieruchomości;
 • cen rynkowych nieruchomości w  danym segmencie rynku
 • charakteru nieruchomości;
 • cech indywidualnych nieruchomości.

Wartym bliższego przyjrzenia się są wspomniane cechy indywidualne nieruchomości. W znacznej mierze to właśnie one będą miały decydujące znaczenie w ostatecznym szacunku wartości nieruchomości. Czynniki, które rzeczoznawca majątkowy najczęściej weźmie pod uwagę, to w  przypadku najbardziej typowych nieruchomości jakimi są domy i  mieszkania:

 • lokalizacja nieruchomości oraz infrastruktura dostępna w okolicy
 • stan techniczny oraz standard wykończenia
 • powierzchnia użytkowa
 • lokalizacja w budynku (kondygnacja);
 • ekspozycja lokalu/budynku
 • dodatkowe powierzchnie w  postaci tarasów, balkonów, komórek lokatorskich, piwnic, strychów
 • liczbę kondygnacji budynku;
 • plan zagospodarowania przestrzennego na danym terenie;
 • rok budowy nieruchomości;
 • rozkład funkcjonalny nieruchomości (liczba i  układ pomieszczeń)

Operat szacunkowy zachowuje ważność przez 12 miesięcy, chyba że w  sposób istotny zmienią się realia rynkowe lub stan samej nieruchomości. Wówczas należy sporządzić nowy operat lub jego aktualizację.

Kto przeprowadza wycenę nieruchomości?

Wycena sporządzana jest przez rzeczoznawcę majątkowego wpisanego do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Rozwoju. Warto wiedzieć, że sporządzenie wyceny nieruchomości dokonywane przez osoby, które się w tym wykazie nie znajdują, jest zakazane i podlega karze grzywny. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do tego, by w każdym przypadku postępować ze szczególną starannością oraz zgodnie ze standardami zawodowymi oraz etyką zawodową.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości?

Dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia wyceny są uzależnione od charakteru nieruchomości. Przed dokonaniem wyceny rzeczoznawca majątkowy powinien szczegółowo ustalić z klientem zakres dokumentacji. Najczęściej potrzebne są:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej;
 • wypis z ewidencji gruntów;
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • akt notarialny lub inny dokument stwierdzający prawo do lokalu
 • dokumentacja techniczna budynku (w przypadku domu jednorodzinnego);

Czytaj także: „Co rzeczoznawca bierze pod uwagę przy wycenie nieruchomości?

Ile kosztuje wycena nieruchomości? Gdzie można ją zamówić?

Wycenę nieruchomości może zlecić każdy, kto jej potrzebuje – po prostu zwracając się bezpośrednio do rzeczoznawcy. W przypadku zlecenia o charakterze prywatnym obowiązuje cennik rzeczoznawcy majątkowego – stawki mogą być ustalane indywidualne w wyniku porozumienia między rzeczoznawcą, a klientem. Zwykle koszt takiej usługi waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Inaczej postępuje się jednak w przypadku spraw sądowych, kiedy to sąd określa wynagrodzenie biegłego i wskazuje, kto te koszty musi ponieść.

Dobrze wykonana wycena może znacząco przyspieszyć proces sprzedaży. Wyklaruje też oczekiwania sprzedającego i pozwoli mu poznać aktualny stan rynku oraz potencjalne opcje sprzedażowe. W wielu przypadkach pomoże również samodzielnie znaleźć kupca lub wynegocjować lepsze warunki sprzedaży z agencją nieruchomości. Dlatego decydując się na zlecenie wyceny nieruchomości w celu sprzedaży, warto wybrać usługi doświadczonego rzeczoznawcy.

wycena nieruchomości lukasz goralczyk bio
Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

Oceń post

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments