Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest głównie określenie wartości rynkowej nieruchomości. Wycena rzeczoznawcy znajduje zastosowanie przy rozwodzie, dziale spadku, próbie uzyskania odszkodowania, czy przy ubieganiu się o kredyt w banku.

Spis treści:

W jakim celu sporządza się wycenę na potrzeby podatkowo-skarbowe?

Wycena nieruchomości na potrzeby urzędu skarbowego często wykonywana jest w przypadku konieczności uregulowania podatku od spadków i darowizn. Podatnik może sam określić wartość nieruchomości, jednak poleca się korzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego. Gdy dziedziczymy nieruchomość w bardzo dobrej lokalizacji, ale zaniedbaną i wymagającą kosztownego remontu, Urząd Skarbowy może zakwestionować podaną wartość i określić ją na wyższym poziomie, niż wartość, którą dana nieruchomość aktualnie przedstawia. Dzieje się tak, kiedy zadeklarowana wartość nieruchomości znacząco odbiega od wartości obliczonej przez urząd skarbowy na podstawie zgromadzonych cen transakcyjnych. Dokument, jakim jest operat szacunkowy, wyraźnie uwiarygodnia podaną wartość i weryfikuje wszystkie czynniki mające na nią wpływ, przez co pomaga rozwiać wątpliwości urzędu skarbowego na korzyść podatnika.

Kto i w jaki sposób określa wartość nieruchomości?

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy poprzez stworzenie opracowania zwanego operatem szacunkowym. Ekspertyza zostaje sporządzona zgodnie z przepisami określanymi przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. Z usług rzeczoznawcy majątkowego skorzystamy nie tylko w celu przedłożenia dokumentu organom podatkowym, ale również ubiegając się o kredyt hipoteczny, czy w przypadku ustalenia ceny sprzedaży.

Wartość nieruchomości szacowana jest na podstawie wielu czynników. Rzeczoznawca bierze pod uwagę stan prawny nieruchomości, jej stan techniczny , plan zagospodarowania przestrzennego, rodzaj i  stan drogi dojazdowej oraz trendy społeczno-ekonomiczne. Duże znaczenie dla wartości nieruchomości ma także jej lokalizacja i atrakcyjność terenu, na którym jest położona. Bliskość sklepów, szkół, placów zabaw czy przedszkoli może sprawić, że dana nieruchomość będzie bardziej atrakcyjna, co przełoży się na wzrost prawdopodobnej ceny, możliwej do uzyskania za nią na lokalnym rynku nieruchomości.

Czytaj także: Co ma wpływ na zwiększenie wartości nieruchomości?

W jaki sposób obliczany jest podatek?

Wysokość należnego podatku określana jest na podstawie oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości. Podatek od spadku musi zapłacić każda osoba, która nabyła majątek na drodze postępowania spadkowego i przekroczyła przy tym kwotę wolną od podatku. Wyróżnia się trzy grupy podatkowe spadkobierców:

  • I grupa podatkowa- kwota wolna od podatku: 9637 zł,
  • II grupa podatkowa- kwota wolna od podatku: 7276 zł,
  • III grupa podatkowa- kwota wolna od podatku: 4902 zł.
Tablica Obliczania Podatku

Co w sytuacji, w której Urząd Skarbowy kwestionuje wartość nieruchomości?

Wartość podana przez podatnika jest poddawana porównaniu z wykazem wartości prowadzonym przez urząd skarbowy. Jeśli wartość nieruchomości odbiega od średniej wartości nieruchomości na danym terenie, urząd skarbowy wzywa podatnika do podwyższenia lub obniżenia wartości nieruchomości. W takim przypadku warto przedstawić operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość mieszkania ustalona przez rzeczoznawcę uznawana jest za adekwatną i rzeczywistą. Kompleksowa wycena biorąca pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na wartość nieruchomości może pomóc podatnikowi uniknięcia zapłacenia zbyt wysokiego podatku.

Wycena nieruchomości na potrzeby urzędu skarbowego jest pomocna w przypadku otrzymania spadku lub konieczności zapłaty 2% podatku od czynności cywilno-prawnych przy sprzedaży mieszkania. Warto posiłkować się operatem szacunkowym, który w rzetelny sposób określa wartość nieruchomości, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki. Otrzymanie spadku należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy. Na przykład, jeżeli spadkobierca mieszka w Sandomierzu, a odziedziczona nieruchomość znajduje się w Krakowie, zgłoszenia należy dokonać na terenie Krakowa.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments