Szukają Państwo sprawdzonego rzeczoznawcy majątkowego, który świadczy swoje usługi w Krakowie i okolicach? Dzisiejszy wpis stanowi doskonałą okazję do tego, żebyśmy poznali się lepiej. Łukasz Góralczyk- rzeczoznawca majątkowy z Krakowa.

Spis treści:

Wycena Góralczyk – co wyceniam? Rodzaje i potrzeby wyceny

Jako rzeczoznawca majątkowy zajmuję się przygotowywaniem operatów szacunkowych, które określają rynkową wartość nieruchomości. Wykonuję wyceny nieruchomości każdego typu: domów, mieszkań, kamienic, lokali użytkowych, nieruchomości komercyjnych, działek niezabudowanych o wszelkim przeznaczeniu.

Przygotowuję wyceny na potrzeby:

 • zabezpieczenia wierzytelności,
 • ustalenia cen sprzedaży,
 • postępowań podatkowo-skarbowych,
 • postępowań sądowych,
 • postępowań komorniczych,
 • postępowań spadkowych i dotyczących darowizn,
 • podziału majątku,
 • zniesienia współwłasności,
 • sporządzenia sprawozdań finansowych,
 • ustalania cen transferowych,
 • określania wysokości aportów,
 • do celów ubezpieczeniowych,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalania wysokości opłat: planistycznej i adiacenckiej,
 • dla indywidualnych celów inwestorów.

Jak oszacować wartość nieruchomości do spadku?

Niezależnie do celu wyceny, należy przeprowadzić ją w sposób rzetelny i w zgodzie ze standardami zawodowymi. Wartość poszczególnych nieruchomych składników spadku jest określana przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na podstawie obiektywnej oceny ich stanu oraz dogłębnej analizy cen rynkowych. Oczywiście istnieje możliwość, aby wartość nieruchomości wchodzącej w skład spadku została oszacowana na podstawie zgodnego oświadczenie spadkobierców, jednak należy pamiętać, że taki sposób wyceny może być powodem start i trudności w sprzedaży nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy przeprowadza wycenę według zasad, które są ściśle regulowane przez prawo. Specjalista znający lokalny rynek nieruchomości, oprócz cen z aktów notarialnych bierze pod uwagę indywidualne cechy sprzedanych nieruchomości, wśród których znajdziemy między innymi:

 • przeznaczenie w MPZP,
 • lokalizację,
 • stan prawny i techniczny,
 • liczbę kondygnacji budynku,
 • zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości,
 • powierzchnię użytkową nieruchomości,
 • rok budowy,
 • rozkład funkcjonalny,
 • standard wykończenia.

Ustalenie wartości nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowej jest niezbędne nie tylko do dokonania działu spadku, ale również do celów podatkowych. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości znacznie usprawnia procedurę sprzedaży.

Czytaj również: Wycena mieszkania/domu w spadku przez rzeczoznawcę majątkowego 2022

Co pomniejsza wartość spadku?

Wartość spadku jest podstawą do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Czym jest czysta wartość spadku? Jest to wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, od których odejmuje się wartość długów, zobowiązań i ciężarów.

Dług ściśle związany z nabyciem spadku to wszystkie obowiązki majątkowe spadkodawcy, które wynikają z zawartych przez niego umów. W świetle tej definicji do długów i ciężarów spadkowych zaliczamy niespłacone pożyczki i kredyty zmarłego, czy koszty postępowania spadkowego i obowiązki wykonania zapisów oraz poleceń wynikających z testamentu.

Wartości spadku nie zmniejszają natomiast wydatki, które spadkobiercy ponoszą na odziedziczoną rzecz po dacie jej nabycia.

Na jakim terenie działam?

Wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy majątkowego wymaga biegłej znajomości lokalnego rynku nieruchomości. Ze względu na specyfikę zawodu, świadczę swoje usługi wyłącznie na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i jego bezpośredniego sąsiedztwa. Każda wycena jest sporządzana w sposób profesjonalny na podstawie najwyższych standardów zawodowych wraz z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości?

Dla komfortu moich klientów w przejrzysty sposób określam listę dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia wyceny. Wykaz dokumentów różni się w zależności od rodzaju szacowanej nieruchomości.

Wycena nieruchomości gruntowej wymaga następujących dokumentów:

 • numeru księgi wieczystej,
 • wypisu z rejestru gruntów,
 • kopii mapy ewidencyjnej
 • mapy zasadniczej
 • zaświadczeniu o przeznaczeniu w MPZP,
 • opcjonalnie decyzji o warunkach zabudowy.

Wycena nieruchomości zabudowanej wymaga następujących dokumentów:

 • numeru księgi wieczystej,
 • wypisu z rejestru gruntów,
 • kopii mapy ewidencyjnej i/lub zasadniczej,
 • dokumentacji projektowej budynku,
 • potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania,
 • pozwolenia na budowę (gdy obiekt jest w budowie).

Wycena nieruchomości komercyjnej wymaga następujących dokumentów:

 • numeru księgi wieczystej,
 • wypisu z rejestru gruntów,
 • fragmentów projektu budynku
 • zestawienia danych finansowych związanych z najmem
 • wykazu rocznych kosztów utrzymania.
 • Wycena nieruchomości lokalowej wymaga następujących dokumentów:
 • numeru księgi wieczystej,
 • rzutu lokalu,

Jak długo trwa wycena nieruchomości?

Czas realizacji wyceny jest ustalany w sposób indywidualny już na etapie zawierania umowy. Przyjmuje się, że proste, nieskomplikowane wyceny mogą zostać wykonane w terminie 3-7 dni. Wyceny nieruchomości o skomplikowanym stanie prawnym mogą potrwać nawet kilka tygodni.

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która ma uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia te uzyskuje się za sprawą zdania egzaminu państwowego. Decydując się na współpracę z Wyceną Góralczyk, zyskują Państwo gwarancję profesjonalnej, obiektywnej i starannie wykonanej usługi. Jako rzeczoznawca majątkowy kieruję się zasadami etyki zawodowej i bezstronności. Cechuję się dokładnością i terminowością. Posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z moją ofertą.

wycena nieruchomości lukasz goralczyk bio
Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments