Spis treści:

Kto dokonuje wyceny nieruchomości na potrzeby kredytu?

Dziś większość nieruchomości kupowana jest za środki z  kredytów hipotecznych. Przed udzieleniem kredytu bank najpierw musi przekonać się, jaką wartość posiada nieruchomość, która stanowić będzie zabezpieczenie tego kredytu. Analizowana jest zarówno zdolność finansowana kredytobiorcy, jak i  stan prawny i  wartość nieruchomości, które stanowić będą zabezpieczenie banku. Wycena to tzw. operat szacunkowy, który sporządzany jest przez rzeczoznawcę majątkowego.

Jak wygląda wycena nieruchomości przy kredycie?

Wycena na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytowych jest jedyną wyceną, w  której dopuszcza się określenie wartości nieruchomości, która jeszcze nie powstała. Przy wycenie dla banków rzeczoznawca często określić musi dwie wartości tej samej nieruchomości. Pierwsza to aktualna wartość nieruchomości (czyli np. sama działka, dom w  stanie surowym otwartym lub np. lokal w  stanie deweloperskim). Z kolei druga wartość mówi o tym, ile dana nieruchomość będzie warta po zakończeniu prac budowlanych, według poziomu cen na dzień wyceny. To jednak nie wszystko, ponieważ w operacie szacunkowym rzeczoznawca powinien także określić potencjalne ryzyko banku. W wycenie należy wziąć także pod uwagę prognozowane zmiany na rynku nieruchomości zarówno w zakresie podaży, jak i popytu. Co więcej, przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych banki biorą pod uwagę także wskaźnik LTV, stanowiący relację kwoty kredytu do wartości nieruchomości. Jest to o  tyle istotne także dla kredytobiorcy, że w  zależności od wartości tego wskaźnika bank ustala warunki cenowe kredytu.

Czytaj także: „Co rzeczoznawca bierze pod uwagę przy wycenie nieruchomości?

Czy można wykonać samodzielnie oszacowanie wartości nieruchomości?

Operat szacunkowy w  procesie kredytowym jest wymogiem nałożonym na banki przez instytucje nadzoru finansowego. Jest to element szerszego mechanizmu, mającego na celu uchronić gospodarkę przed potencjalnymi kryzysami finansowymi. Dlatego wycenę mogą dla banków przygotować jedynie osoby z  odpowiednim doświadczeniem. Kredytobiorca nie może samodzielnie wykonać takiej wyceny. Większość banków dopuszcza możliwość sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego wskazanego przez kredytobiorcę. Musi on jednak najczęściej znajdować się na liście rzeczoznawców akceptowanych przez bank. Jednak w niektórych przypadkach to bank z góry wskazuje specjalistę, który zajmie się sporządzeniem wyceny.

Czy operat szacunkowy ma termin przydatności?

Operat szacunkowy jest ważny przez dwanaście miesięcy od daty jego sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego. Może być ważny nawet krócej, jeżeli w tym czasie wystąpiły różnego rodzaju zmiany dotyczące stanu nieruchomości, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania lub stanu rynku nieruchomości. Jeżeli jednak ani stan nieruchomości ani stan rynku nie ulegną zmianie, rzeczoznawca może potwierdzić aktualność operatu szacunkowego, wydłużając jego ważność maksymalnie o  kolejne 12 miesięcy. Co ważne w  takim przypadku na dokumencie musi pojawić się stosowna klauzula.

Subskrybuj
Powiadom o
0
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments