Kredyt hipoteczny to popularna forma finansowania zakupu nieruchomości. Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinna być dobrze przemyślana przez kredytobiorcę. Bank również musi dokładnie przeanalizować sytuację kredytobiorcy i ocenić ryzyko związane z wypłaceniem środków. Wśród licznych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku kredytowego znajduje się operat szacunkowy.

Spis treści:

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to opracowanie sporządzane przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat musi być sporządzony w formie pisemnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dokument wskazuje oszacowaną wartość nieruchomości, która w przypadku kredytu hipotecznego stanowi zabezpieczenie zobowiązania. Obok zdolności oraz historii kredytowej, oszacowana wartość nieruchomości jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na wysokość udzielonego kredytu hipotecznego. Z reguły banki nie udzielają kredytu w kwocie przekraczającej 80-90 procent wartości nieruchomości. Brakujące 10-20 procent wartości należy posiadać w postaci wkładu własnego. Podstawowym celem operatu szacunkowego jest odzwierciedlenie jak najdokładniejszej, realnej wartości obiektu.

W jakim celu wykonuje się operat?

Operat szacunkowy sporządza się wtedy, gdy potrzebne jest rzetelne oszacowanie tego, jaką wartość ma nieruchomość. Sytuacje, w których spotkamy się z operatem szacunkowym to:

  • kupno lub sprzedaż nieruchomości,
  • podział majątku,
  • zniesienie współwłasności,
  • kredyt hipoteczny,
  • licytacje komornicze,
  • ustalenie wysokości opłaty adianckiej i planistycznej,
  • cele księgowe, podatkowe oraz ubezpieczeniowe.

Co uwzględnia operat szacunkowy dla banków?

Operat szacunkowy uwzględnia najważniejsze informacje na temat wycenianej nieruchomości. Rzeczoznawca uwzględnia czynniki takie jak położenie, wielkość oraz rodzaj nieruchomości oraz jej cechy fizyczne. Warto pamiętać, że operat szacunkowy może zostać wykorzystany tylko do celu, który został określony w dokumencie. Kolejną składową częścią operatu szacunkowego jest przywołanie źródeł, z których czerpana jest wiedza o obiekcie. Uwzględnia się tu opis wykorzystanych dokumentów, dane z oględzin oraz zamieszcza się stosowną dokumentację fotograficzną. Niezbędnym elementem operatu szacunkowego jest analiza lokalnego rynku nieruchomości oraz dokładny opis stanu technicznego i przeznaczenia obiektu. Rzeczoznawca majątkowy opisuje również metody, na podstawie których dokonał wyceny.

Czytaj także: Kredyt hipoteczny to decyzja na całe życie. Jak przebiega wycena nieruchomości przy kredycie?

Czy operat szacunkowy ma okres ważności?

Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku nieruchomości operat szacunkowy to dokument o określonym terminie ważności. Również fakt, że wartość nieruchomości ulega zmianie poprzez remonty, czy uszkodzenia, powoduje, że dokument ten jest ważny przez 12 miesięcy od dnia sporządzenia. Po tym czasie nie zawsze trzeba tworzyć nowy dokument. Każdy operat szacunkowy może zyskać nowy termin ważności poprzez procedurę potwierdzenia aktualności. Potwierdzić aktualność operatu może jedynie jego autor, co przedłuża ważność dokumentu o kolejne 12 miesięcy. Należy pamiętać, że każdy operat szacunkowy można zaktualizować wyłącznie jeden raz.

Kredyt hipoteczny — czy operat szacunkowy wpływa na przyznanie takiego kredytu?

Operat szacunkowy to dokument, który w dużym stopniu wpływa na decyzję kredytową banku. Istnieje wiele czynników wpływających na przyznanie kredytu hipotecznego, a wartość nieruchomości bez wątpienia jest jednym z ważniejszych aspektów. Bank musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu hipotecznego oraz zabezpieczyć zobowiązanie poprzez wpis do hipoteki. Mówiąc najprościej- bank musi wiedzieć, ile pieniędzy jest w stanie odzyskać poprzez przejęcie nieruchomości, na wypadek, gdyby kredytobiorca przestał wywiązywać się z terminowej spłaty rat kredytu hipotecznego.

Operat szacunkowy to dokument niezbędny do wnioskowania o przyznanie kredytu hipotecznego. Dokument sporządzany jest przez rzeczoznawcę majątkowego, który na podstawie ściśle określonych przepisów szacuje aktualną wartość nieruchomości. Warto pamiętać, że niektóre banki posiadają listy rekomendowanych rzeczoznawców majątkowych i nie uwzględniają operatów szacunkowych wykonanych przez innych specjalistów.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments