Dane kontaktowe:

wycena nieruchomości lukasz goralczyk

Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

663 - 830 - 120

kontakt@wycena-goralczyk.pl

Finansowanie nieruchomości poprzez kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Finansowanie nieruchomości poprzez kredyt hipoteczny stało się codziennością. Umowa przedwstępna zakupu mieszkania już podpisana, budowa domu rozpoczęta. Czekacie Państwo na środki, jednak proces kredytowy się przeciąga. Obok dokumentacji finansowej bank wymaga przedłożenia rzetelnych informacji na temat nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu, a dla Państwa każdy dzień jest na wagę złota.

Operat szacunkowy do kredytu hipotecznego

Operat szacunkowy sporządzony na potrzeby procesu kredytowego to wycena nieruchomości, której wymaga bank udzielający kredytu. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest ustanowienie hipoteki kredytowanej nieruchomości na rzecz banku. Dlatego kredytodawca wymaga ustalenia jej rynkowej wartości przez sporządzenie operatu szacunkowego. W ten sposób kredytodawca upewnia się, że kwota udzielonego kredytu nie będzie wyższa niż wartość nieruchomości mającej stanowić jego zabezpieczenie. Operat szacunkowy nie jest więc formalnością ale dokumentem, od którego zależy wysokość udzielonego kredytu hipotecznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonać może go jedynie rzeczoznawca majątkowy.

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego polega na sporządzeniu operatu szacunkowego. Dokonywana jest ona przez rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z bankiem lub niezależnego. W niektórych bankach klient starający się o kredyt ma pełna dowolność przy wyborze rzeczoznawcy. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę wpływa również na finalną wysokość kwoty kredytu. Dzieje się tak dlatego, że wkład własny niezbędny do udzielenia kredytu odnosi się do wartości nieruchomości a nie do wnioskowanej kwoty kredytu.

Jak wygląda wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego?

Przy wycenie nieruchomości rzeczoznawca bierze pod uwagę szereg czynników wpływających na realną wartość rynkową domu czy mieszkania. Sporządzając operat szacunkowy opisuje dokładnie jaką metodę wyceny przyjął. W przypadku wycen dla potrzeb kredytu hipotecznego najczęściej stosowane jest podejście porównawcze. Rzeczoznawca sam wybiera metodę dokonania wyceny i najczęściej są to:

  • metoda porównania parami – w której porównuje wycenianą nieruchomość kolejno z innymi podobnymi, które niedawno zostały kupione/sprzedane i znana jest kwota transakcji.
  • metoda korygowania średniej ceny – w której porównuje minimum kilkanaście nieruchomości niedawno zbytych/nabytych a następnie ustala średnią cenę.

Czytaj także: „Co rzeczoznawca bierze pod uwagę przy wycenie nieruchomości?

Niezależnie od stosowanej metody rzeczoznawca zawsze uwzględnia szereg czynników po to by uwzględnić wszystko co może mieć wpływ na wartość nieruchomości. Zastosowaną metodę i sposób wyceny, szczegółowo opisuje w operacie szacunkowym.

Moim założeniem jest, aby jedyną dokumentacją dotyczącą nieruchomości, którą Państwo będą składać do banku, był kompletny operat szacunkowy zawierający wszystkie wymagane dokumenty. Tak, aby Państwo nie musieli po raz kolejny pojawiać się osobiście w oddziale banku z brakującą mapą czy księgą wieczystą.

DANE KONTAKTOWE

Zapraszam
do kontaktu

wycena nieruchomości lukasz goralczyk

Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

Zadzwoń

663 – 830 – 120

lub wyślij wiadomość korzystając z formularzu poniżej: