Z dniem 11 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy podatkowe. Przed nowelizacją właściciele odziedziczonych nieruchomości mogli je sprzedać bez konieczności uiszczania podatku dochodowego dopiero po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym weszli w ich posiadanie. Obecne przepisy są zdecydowanie korzystniejsze dla spadkobierców chcących sprzedać odziedziczone domy, działki, czy mieszkania.

Spis treści:

Czym jest podatek od sprzedaży odziedziczonego spadku?

Podatek od sprzedaży odziedziczonej w spadku nieruchomości to zobowiązanie, którego wysokość stanowi 19% uzyskanego dochodu. Wysokość należnego podatku ustalana jest w określony sposób. W przypadku sprzedaży odziedziczonej nieruchomości od ceny, którą określa się mianem przychodu, odliczane są koszty takie jak zapłacony podatek od spadku oraz opłaty notarialne.

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy?

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości odziedziczonej w spadku należy zapłacić, kiedy do sprzedaży dochodzi przed upływem pięciu lat, od kiedy spadkodawca nabył lub wybudował nieruchomość. Przed nowelizacją ustawy z dnia 1 stycznia 2019 roku, termin pięciu lat biegłby od roku śmierci spadkodawcy bez względu na to, przez ile lat przed śmiercią był właścicielem nieruchomości. Warto zauważyć, że mówimy tutaj o upływie pięciu lat podatkowych, a nie kalendarzowych, co oznacza, że okres ten biegnie od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym odziedziczy się nieruchomość.

Podatek przed upływem 5 lat — najważniejsze informacje

W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat należy zapłacić podatek dochodowy. Istnieje od tego jedno ustępstwo zwane ulgą mieszkaniową. Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy powiadomić urząd skarbowy o sprzedaży poprzez złożenie formularza PIT-39. Termin złożenia zeznania upływa 30 kwietnia w roku podatkowym, w którym doszło do sprzedaży. W zeznaniu należy uwzględnić wysokość przychodu, kosztów oraz dochodu ze sprzedaży nieruchomości bez względu na to, czy są one zwolnione z opodatkowania. Co istotne, dochody zwolnione z opodatkowania to również te środki, które dopiero planujemy wydać na własne cele mieszkaniowe.

Czytaj także: Po jakim czasie można sprzedać spadek?

Czy można uniknąć zapłaty podatku dochodowego?

Uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego można jedynie dzięki wstrzymaniu się ze sprzedażą do momentu, w którym upłynie termin pięciu lat podatkowych liczonych od chwili nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. W przypadku sprzedaży odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę, zapłacenie podatku dochodowego wydaje się konieczne. Istnieje jednak szansa na uniknięcie tego przykrego obowiązku. Mowa tu o przeznaczeniu uzyskanego dochodu na cele mieszkaniowe. Uzyskany dochód należy przeznaczyć na kupno lub budowę nieruchomości do własnych celów mieszkalnych przed upływem trzech lat od końca roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży. Jako własny cel mieszkaniowy jest uwzględniana również spłata kredytu hipotecznego, czy remont mieszkania. Warto w takim przypadku gromadzić faktury i umowy, które potwierdzają poniesione przez nas koszty, ponieważ organ podatkowy w ciągu mięciu lat może skontrolować tę kwestię. Ma to również zastosowanie w przypadku rozwiedzionych oraz wdowców. W tym przypadku pięcioletni okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta do majątku wspólnego.

Czytaj także: Jak sprzedać mieszkanie, dom, działkę ze spadku?

Czy istnieje możliwość obniżenia podatku dochodowego?

Obniżenie podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości jest możliwe w łatwy i legalny sposób. Nie warto sztucznie zaniżać wartości nieruchomości, ponieważ taki zabieg jest niezgodny z prawem i na pewno nie umknie uwadze urzędu skarbowego. Legalnym sposobem na obniżenie podatku dochodowego jest wspomniane wyżej przeznaczenie części kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe. Należy pamiętać, że zabiegi w postaci zakupu dwóch mniejszych mieszkań lub wynajmowania zakupionej nieruchomości najprawdopodobniej spowodują nieuznanie takiego działania jako własnych celów mieszkaniowych.

Kto płaci podatek dochodowy od spadku w przypadku rozdzielności majątkowej?

Małżonkowie, między którymi istnieje wspólnota majątkowa, mogą korzystać ze wspólnego rozliczania podatku dochodowego. Wspólnota majątkowa powoduje, że podatnik odpowiada nie tylko swoim majątkiem, ale również majątkiem wspólnym należącym do niego i jego współmałżonka. W takim przypadku odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe współmałżonka wynika z przepisów prawa. Małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje rozdzielność majątkowa, są częściowo zabezpieczeni przed egzekucją podatków współmałżonka.

Nowelizacja przepisów podatkowych działa na korzyść spadkobierców. Termin pięciu lat, po którym można sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego biegnie od początku roku następującego po roku, w którym spadkodawca kupił lub wybudował nieruchomość. Wspólnota małżeńska pociąga za sobą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe współmałżonka, dlatego coraz więcej osób decyduje się na rozdzielność majątkową.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments