Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma kosztami, z czego część z nich leży po stronie sprzedającego. Największą część z nich stanowią opłaty notarialne oraz podatek od sprzedaży nieruchomości. W artykule przedstawiamy wysokość wszystkich kosztów oraz ewentualne opłaty dodatkowe. Tłumaczymy również, w jakich sytuacjach można zostać zwolnionym z obowiązku podatkowego.

Spis treści:

Koszty notarialne przy sprzedaży nieruchomości

Prawo nie nakłada obowiązku poniesienia opłaty notarialnej przez sprzedającego. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie może to być zarówno sprzedający, jak i kupujący – zależy do od umowy pomiędzy nimi. Praktyka wskazuje jednak, że koszty notarialne najczęściej ponosi nabywca. W większości przypadków uda się więc uniknąć tych niemałych opłat. Ich wysokość uzależniona jest od wartości nieruchomości:

  • od 60 tys. do 1 mln złotych koszty wyniosą 1010 złotych oraz 0,4% nadwyżki powyżej 60 tys. złotych;
  • od 1 do 2 mln złotych koszty wyniosą 4770 złotych raz 0,2% nadwyżki powyżej 1 mln złotych;
  • powyżej 2 mln złotych koszty wyniosą 6770 złotych oraz 0,25% nadwyżki powyżej 2 mln złotych; całkowity koszt nie może jednak przekroczyć 10 tys. złotych.

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że opodatkowaniu podlega sprzedaż nieruchomości, która nastąpiła przed upływem 5 lat podatkowych od momentu jej nabycia lub wybudowania. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym to nastąpiło. Oznacza to, że w 2020 roku bez podatku można sprzedać nieruchomość, która została przez nas zakupiona w roku 2014 lub w latach wcześniejszych.

W pozostałych przypadkach naliczona zostanie stawka 19% od dochodu uzyskanego od sprzedaży. Co to oznacza? Podstawą opodatkowania będzie nie cena sprzedaży, a różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia lub wybudowania nieruchomości. Od podatku można również odliczyć koszty poniesione w związku ze sprzedażą. Może okazać się, że koszty przewyższają dochód ze sprzedaży, a nieruchomość sprzedawana jest ze stratą. Naturalnie w takim wypadku nie zostanie się obciążonym podatkiem.

Czy można uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości?

Istnieją także inne okoliczności, które zwalniają sprzedającego z podatku. Zwolnione z podatku są osoby, które nieruchomość odziedziczyły i sprzedają ją przed upływem 5 lat podatkowych od jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę.

Przepisy przewidują także zwolnienie z podatku, jeśli sprzedający deklaruje wydatkowanie środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Dotyczy to zakupu innej nieruchomości lub gruntu, remontu lub budowy nieruchomości na własne potrzeby lub spłaty kredytu hipotecznego. Takie działania należy podjąć w ciągu dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Rzecz jasna należy je również odpowiednio udokumentować.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest fakultatywna. Warto jednak zdecydować się na taki krok. Właściwie określona wartość mieszkania pozwoli szybciej znaleźć właściwego kupca i uniknąć większych problemów ze sprzedażą. Rzeczoznawca wyceni nieruchomość zgodnie z jej stanem prawnym i technicznym, jej lokalizacją, w oparciu o  ceny rynkowe innych, podobnych nieruchomości w okolicy. Jest to rozwiązanie nad wyraz korzystne zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments