Wiele osób, które dziedziczą po swoich krewnych nie zdaje sobie sprawy z obowiązku podatkowego. Nie zawsze Urzędowi Skarbowemu trzeba płacić, niekiedy jednak jest to obowiązkowe. Warto przekonać się o tym, kiedy i w jaki sposób obliczany jest podatek od wartości rynkowej nieruchomości.

Spis treści:

Czym jest wartość rynkowa nieruchomości?

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. Nie zawsze zatem cena, jaką płacimy za nieruchomość, mieści się w  granicach wartości rynkowej. Wiele transakcji na rynku dokonywana jest poniżej oraz powyżej wartości rynkowej.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od spadku?

Nie zawsze podczas dziedziczenia pojawia się obowiązek płacenia podatku. Okazuje się, że jest to ściśle zależne od wartości majątku nabytego w drodze spadku. Jeżeli ten przekracza kwotę wolną od podatku, wtedy konkretna osoba jest zobowiązana do uiszczenia opłaty. Sama kwota wolna od podatku jest z kolei zależna od tego, w której grupie podatkowej znajduje się spadkobierca.

Do której grupy należy spadkobierca?

Jest to zagadnienie warte uwagi, ponieważ to od tego, w której grupie znajduje się dana osoba zależy to, czy spadkobierca będzie musiał zapłacić podatek. Sprawdźmy, do której grupy podatkowej zaliczają się członkowie rodziny:

  • grupa pierwsza: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, macocha, ojczym, rodzeństwo, teściowe, synowa, zięć.
  • grupa druga: zstępni rodzeństwa (między innymi wnuki brata, czy też dzieci siostry), rodzeństwo rodziców (wujkowie i ciotki), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków, rodzeństwo małżonków.
  • grupę trzecią stanowią pozostali nabywcy.

Każda z grup ma inną kwotę wolną od podatku w przypadku dziedziczenia, a wygląda to następująco:

  • grupa pierwsza – 9637 złotych,
  • grupa druga – 7276 złotych,
  • grupa trzecia – 4902 złote.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku dziedziczenia nieruchomości, kwota niemal zawsze przewyższa tę wolną od podatku.

W jaki sposób obliczany jest podatek od wartości rynkowej?

Przede wszystkim należy wiedzieć o tym, że podstawę opodatkowania stanowi wartość konkretnych aktywów po odliczeniu ewentualnych długów oraz ciężarów. Jest ona ustalona według praw majątkowych oraz stanu rzeczy w dniu nabycia. Ale również znaczenie ma tutaj wartość rynkowa, która jest brana pod uwagę w dniu powstania obowiązku podatkowego. Spadkobierca jest zobowiązany do wypełnienia zeznania o nabyciu praw majątkowych oraz rzeczy. W tym dokumencie wpisuje on osobno wartość rynkową, a osobno ciężary oraz ewentualne długi. Na tej podstawie obliczany jest podatek od spadku. Ile on wynosi? To również jest zależne od grupy, do której należy podatnik, a zatem dla:

  • pierwszej grupy podatkowej – 3% do kwoty 10 278 zł, od kwoty 10 278 zł do 20 556 zł – 308,30 zł plus 5% od nadwyżki, powyżej 20 556 – 822,20 zł plus 7% od nadwyżki,
  • drugiej grupy podatkowej – 7 % do kwoty 10 278 zł, od kwoty 10 278 zł do 20 556 zł – 719,5 zł plus 9% od nadwyżki, powyżej 20 556 – 1644,5 zł plus 12% od nadwyżki,
  • trzeciej grupy podatkowej – 12% do kwoty 10 278 zł, od kwoty 10 278 zł do 20 556 zł – 1233,4 zł plus 16% od nadwyżki, powyżej 20 556 – 2977,9 zł plus 20% od nadwyżki.

Kiedy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Nie jest konieczne korzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego, kiedy otrzymuje się w spadku nieruchomość, czy też inne aktywa. Warto jednak pamiętać o tym, że taka współpraca znacznie ułatwia dalsze załatwianie wszystkich formalności. W ten sposób rośnie również prawdopodobieństwo, że Urząd Skarbowy nie podważy złożonego zeznania podatkowego.

Jeżeli otrzymałeś spadek, przede wszystkim musisz ustalić, w której grupie podatkowej się znajdujesz. Jest to najistotniejszy krok, od tego zależy wysokość podatku, który należy opłacić w Urzędzie Skarbowym. Następną bardzo ważną kwestią będzie również określenie wartości rynkowej nieruchomości, jeśli taka była przedmiotem spadku.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments