Operat szacunkowy jest przydatnym dokumentem, który sporządza się w  celu określenia wartości nieruchomości. Co ważne, może on być bardzo przydatny przy amortyzacji nabytych środków trwałych! Z poniższego artykułu dowiesz się o tym, dlaczego tak jest.

Spis treści:

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Może on być potrzebny w różnych sytuacjach. Najczęstsze to:

 • ustalenie ceny kupna oraz sprzedaży konkretnej nieruchomości,
 • egzekucja nieruchomości,
 • podział majątku,
 • dochodzenie odszkodowania, na przykład od gminy,
 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Czym są środki trwałe?

W większych firmach rzadko można spotkać się z sytuacją, w której prowadzący działalność gospodarczą nie posiada środków trwałych. Czym zatem są środki trwałe? Są to składniki majątku, które:

 • są warte więcej niż dziesięć tysięcy złotych, a okres ich użytkowania ocenia się na dłużej niż jeden rok,
 • są własnością albo współwłasnością przedsiębiorcy,
 • mogą być swobodnie wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej, a zatem są kompletne oraz sprawne (na przykład pod względem technicznym).

Przykładowe środki trwałe stanowić mogą:

 • nieruchomości (wszelkiego rodzaju budowle i budynki, ale również grunty i lokale),
 • środki transportu,
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • inwentarz żywy.

Jakie środki trwałe można amortyzować?

Na samym początku należy podkreślić, że amortyzacji nie podlegają grunty (ani prawo użytkowania wieczystego gruntu). Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zakup nieruchomości zabudowanej, nie zamortyzuje kosztów poniesionych na zakup gruntu. To oznacza, że do amortyzacji konieczne będzie wyodrębnienie wartości początkowej zarówno gruntu, jak i innych środków trwałych, które się na nim znajdują.

Czy istnieją środki trwałe, które można amortyzować?

Środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są budynki, budowle, lokale (bez wartości gruntu), maszyny i urządzenia, o ile ich wartość przekracza dziesięć tysięcy złotych.

Przedsiębiorca po zakupie środków trwałych takich jakimi są nieruchomości, by móc dokonać amortyzacji, musi przede wszystkim ustalić, jaką część wartości nieruchomości stanowi wartość gruntu. Można to zrobić już w akcie notarialnym, co znacznie ułatwi proces ustalenia ceny początkowej zakupionych środków. Można również wartości te wykazać, zlecając wycenę nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments