Sprzedając nieruchomość, sprzedający zawsze chce uzyskać jak najkorzystniejszą cenę mającą odzwierciedlenie w warunkach panujących na rynku. W celu uzyskania pewności, że cena nieruchomości jest odpowiednia, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego.

Spis treści:

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument sporządzony w formie pisemnej, który zawiera autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego na temat wartości nieruchomości. Operat szacunkowy zawiera dane dotyczące wycenianej nieruchomości, opis jej stanu technicznego oraz określenie celu, w jakim powstaje dokument. Pomimo braku formalnego wymogu operat szacunkowy powinien zawierać dokumentację fotograficzną.

Czy operat szacunkowy jest niezbędny przy sprzedaży nieruchomości?

Operat szacunkowy nie jest dokumentem koniecznym do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości. Jeżeli jednak sprzedającemu zależy na sprawnym przeprowadzeniu transakcji i uzyskaniu ceny najbardziej adekwatnej do stanu nieruchomości oraz do warunków panujących na lokalnym rynku sprzedaży, operat szacunkowy może okazać się niezwykle pomocny. Doświadczony rzeczoznawca majątkowy uwzględnia w operacie wszystkie czynniki mające realny wpływ na wartość nieruchomości. Trudno samodzielnie dokonać rzetelnej oceny wartości, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty. Dzięki operatowi szacunkowemu sprzedający ma pewność, że nie odstraszy kupujących zbyt wysoką ceną ani że nie straci na sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości to poważne przedsięwzięcie, do którego warto podejść z rozsądkiem i rozwagą. Oszacowanie rynkowej wartości mieszkania przez rzeczoznawcę pozwoli na przeprowadzenie szybkiej i efektywnej transakcji. Co więcej, operat szacunkowy jest źródłem informacji na temat stanu nieruchomości oraz planu zagospodarowania przestrzennego. Posiadanie takiego dokumentu to wyraźny sygnał dla kupujących, że sprzedający w profesjonalny sposób podszedł do procesu sprzedaży nieruchomości.

Kto przygotowuje operat szacunkowy?

Jedyną osobą uprawnioną do sporządzenia operatu szacunkowego jest rzeczoznawca majątkowy, który zdobył odpowiednie uprawnienia zawodowe. Dzięki skorzystaniu z usług profesjonalnego rzeczoznawcy klient zyskuje pewność, że dokument został sporządzony zgodnie z prawem oraz z zasadami dobrej praktyki zawodowej. Formalnie ważność operatu szacunkowego to 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia, jednak dynamiczne zmiany na rynku nieruchomości mogą spowodować, że operat przestanie być aktualny wcześniej.

Ile to kosztuje?

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie. Nie istnieje uniwersalny cennik takich usług. Na cenę wpływają liczne czynniki takie jak: typ nieruchomości, stopień trudności przeprowadzenia wyceny, lokalizacji, czy dokumentacja potrzebna do stworzenia dokumentu.

Operat szacunkowy to dokument, którego celem jest oszacowanie wartości nieruchomości. Operat szacunkowy jest ważny przez 12 miesięcy i może być stworzony jedynie przez kwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy nie jest niezbędny do sprzedaży mieszkania, ale jeśli to możliwe warto zlecić jego wykonanie. Posiadanie takiego dokumentu znacznie przyspiesza transakcję i sprawia, że sprzedający otrzymuje za nieruchomość optymalną cenę.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments