Zdarzają się sytuacje, że ktoś wchodzi w posiadanie mieszkania swoich rodziców nie w wyniku nabycia spadku, ale w drodze darowizny. Czy i na jakich zasadach może taka nieruchomość sprzedać? Jakie koszty będzie musiał ponieść?

Spis treści:

Czym jest darowizna?

Przekazanie darowizny to zawarcie umowy między dwoma stronami, na mocy której darczyńca daje za darmo obdarowanemu coś z majątku, który należy do niego. Umowa darowizny musi być sporządzona na piśmie i potwierdzona przez notariusza.

Dlaczego data nabycia i data sprzedaży przesądza o podatku?

W przypadku sprzedaży mieszkania nabytego w spadku i otrzymanego w drodze darowizny ustawodawca wyznaczył okres 5 lat jako wyznacznik tego, czy i jaki podatek należy zapłacić. Jednak w tych dwóch sytuacjach są to dwa różne okresy. W przypadku spadku liczy się on od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę a przy darowiźnie, kluczowa jest data obdarowania. Należy pamiętać, że chodzi tu rok podatkowy, który zaczyna się po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została podpisana umowa darowizny. W przypadku sprzedaży mieszkania uzyskanego na drodze darowizny przed upływem tego okresu, sprzedający jest zobowiązany do zapłacenia 19% podatku dochodowego.

Jak w praktyce wygląda sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat?

Jeśli decydujemy się na sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem pięcioletniego okresu, musimy zapłacić podatek dochodowy od przychodu. Podatek będzie więc liczony od kwoty sprzedaży pomniejszony o poniesione koszty takie jak opłaty związane z transakcją ale i udokumentowane koszty remontu sprzedawanej nieruchomości. Dokonaną transakcję jesteśmy zobowiązani zgłosić do Urzędu Skarbowego i zapłacić należny podatek.

Kiedy sprzedaż mieszkania jest zwolniona z podatku?

Należy pamiętać, że zwolnienie z podatku od darowizny nie oznacza zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży darowanego mieszkania. Jedynym sposobem na uniknięcie podatku jest skorzystanie z tzw. ulg mieszkaniowej czyli użycie środków z transakcji sprzedaży na cele mieszkaniowe np. na zakup innego mieszkania lub spłatę kredytu na mieszkanie zaciągniętego wcześniej. Należy to jednak zrobić przed upływem trzech lat od daty sprzedaży.

O czym należy pamiętać, dokonując sprzedaży mieszkania z darowizny po 5 latach?

Jeśli sprzedajemy darowane mieszkanie po upływie pięciu lat podatkowych od daty nabycia, nie jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego. Jest to niezależne od tego czy uzyskaną kwotę przeznaczymy na cele mieszkaniowe, czy jakieś inne.

Warto więc zastanowić się, kiedy najlepiej sprzedać mieszkanie uzyskane na drodze darowizny i pamiętać, że podatek od darowizny i podatek od dochodu ze sprzedawanej nieruchomości to dwie różne sprawy. Istotne jest również to, że cele mieszkaniowe określone przez ustawodawcę to nie tylko zakup nowego mieszkania / domu, ale również spłata zaciągniętego wcześniej kredytu na mieszkanie.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments