W przypadku dziedziczenia często zdarza się, że jest kilku spadkobierców i konieczny jest podział spadku, co może być problematyczne, szczególnie jeśli nie ma testamentu lub jeśli jest on podważany. O ile pieniądze łatwo jest podzielić, o tyle podział nieruchomości wymaga wykonania pewnych działań.

Spis treści:

Kiedy przeprowadza się podział?/ Na czym polega przeprowadzenie podziału spadku?

Akt poświadczenia dziedziczenia i stwierdzenia nabycia spadku określa kto i w jakiej części ma prawo do spadku. Problem polega na tym, że w przypadku niektórych ruchomości i nieruchomości nie oznacza to, że dany spadkobierca może dowolnie nimi dysponować, jest po prostu ich współwłaścicielem. Podział spadku jest potrzebny po to, by poszczególni spadkobiercy mogli dysponować tym, co odziedziczyli. W jego wyniku spadkobiercy stają się jedynymi właścicielami poszczególnych elementów spadku, a w przypadku nieruchomości dowiadują się, jaka jest jej wartość a tym samym, jaką kwotę otrzymają w przypadku sprzedaży mieszkania. Ewentualnie w przypadku decyzji, że nieruchomością będzie dysponował jeden ze spadkobierców — ustala się ile i w jakiej kwocie musi on spłacić pozostałych.

Kto przeprowadza podział spadku?

Podziału spadku można dokonać na dwa sposoby: umowny i sądowy. Sposób umowny można zastosować, gdy wszyscy spadkobiercy zgadzają się co do konkretnego podziału masy spadkowej. Wówczas wraz ze szczegółowym spisem części składowych spadku, udają się do notariusza i składają decyzje woli co do tego, które elementy spadku przypadają poszczególnym osobom.

W przypadku braku porozumienia, spadkobiercy zwracają się do sądu, a ten tworzy szczegółowy spis wszystkich części spadku oraz określa ich wartość, powołując w tym celu biegłych sądowych.

Czytaj więcej: Spadek po rodzicach – zasady dziedziczenia, sprzedaż, podatek

Jak wygląda wycena do podziału spadku?

Nawet w przypadku podziału spadku na sposób umowny warto pamiętać, że profesjonalnej wyceny nieruchomości może dokonać jedynie rzeczoznawca majątkowy. Dzięki temu spadkobiercy mogą ustrzec się przed oskarżeniami o zaniżenie lub zawyżenie wartości odziedziczonego mieszkania. Rzeczoznawca sporządza operat szacunkowy, w którym określa nie tylko wartość nieruchomości, ale również dokładnie ją opisuje i przedstawia wszystkie czynniki, jakie uwzględnił przy dokonywaniu wyceny.

Jakie stosuje się metody?

Przy wycenie do podziału spadku ustala się zazwyczaj wartość rynkową nieruchomości, czyli za jaką cenę można ją z dużym prawdopodobieństwem sprzedać. Najczęstszym sposobem podejścia do takiej wyceny jest metoda porównawcza. Stosujący ją rzeczoznawca majątkowy analizuje ceny transakcji podobnych nieruchomości na rynku lokalnym.

Ile kosztuje wycena?

Mimo że zasady wyceny nieruchomości stosowane przez rzeczoznawców majątkowych są ściśle określone przez prawo, to przy ustalaniu stawek mogą stosować pełną dowolność. Zazwyczaj sporządzenie operatu szacunkowego mieszkania to koszt kilkuset złotych, ale zależnie od stopnia skomplikowania wyceny ceny operatów mogą być różne.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments