1. Podaj lokalizację mieszkania

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług operaty szacunkowe przygotowuję dla nieruchomości położonych na terenie Małopolski.

* W przypadku domów i działek niezabudowanych proszę o kontakt telefoniczny lub drogą mailową