Często zdarza się, że spadkodawca powołuje wykonawcę lub wykonawców testamentu. Co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem i jakie obowiązki wynikają z pełnienia takiej funkcji?

Spis treści:

Kim jest wykonawca testamentu?

Spadkobierca może powołać wykonawcę testamentu, którego zadaniem będzie sprawowanie zarządu całym spadkiem lub jego określoną częścią. Wykonawca pełni rolę zastępcy pośredniego. Nie można powołać wykonawcy w przypadku dziedziczenia ustawowego. Zakres obowiązków, jakie spoczywają na wykonawcy testamentu, określa spadkodawca. Jeżeli tego nie uczyni, zastosowanie mają przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Wykonawcą testamentu może być każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Co należy do obowiązków wykonawcy testamentu?

Szczegółowe obowiązki wykonawcy testamentu określa spadkodawca. Jeżeli tego nie uczynił, to według ustawy wykonawca jest zobowiązany do zarządzania majątkiem spadkowym. Do obowiązków wykonawcy należy również spłata długów pozostawionych przez spadkodawcę i wykonanie zapisów oraz poleceń. Następnym krokiem, jaki powinien wykonać wykonawca testamentu, jest wydanie spadkobiercom przysługującym ich części majątku spadkowego. Warto pamiętać, że wykonawca testamentu może być stroną w sprawach dotyczących zarządzania majątkiem spadkowym.

Czytaj również:

Kto i w jakiej sytuacji może zwolnić wykonawcę testamentu?

Jeżeli powołana osoba nie chce lub nie może sprawować funkcji wykonawcy testamentu, musi złożyć stosowne oświadczenie przed sądem lub w obecności notariusza. Takie oświadczenie można złożyć również poprzez pośrednika. Zasady rezygnacji z pełnienia funkcji wykonawcy testamentu reguluje art. 987 Kodeksu Cywilnego.
Inna sytuacja zachodzi, gdy sąd postanawia zwolnić zarządcę testamentu. Takie zdarzenie może mieć miejsce, gdy zajdą okoliczności, które uniemożliwią zarządcy wykonywanie powierzonych obowiązków, lub gdy dopuści się on zaniedbań. Zarządca testamentu może zostać zwolniony przez sąd również na wniosek spadkobiercy. Obowiązkiem zwolnionego zarządcy jest zwrócenie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach.

Co w sytuacji, gdy istnieją roszczenia między spadkobiercą a wykonawcą testamentu?

Roszczenie między spadkobiercą a wykonawcą testamentu powstaje zazwyczaj na skutek faktu mówiącego, że zarządca wykonuje swoje obowiązki za wynagrodzeniem. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego mówiące o zleceniu za wynagrodzeniem. Może zdarzyć się też, że spadkodawca zadba o wynagrodzenie wykonawcy testamentu, sporządzając odpowiedni zapis.

Bez wątpienia można stwierdzić, że wykonawca testamentu to niezwykle poważna funkcja i dowód pełnego zaufania ze strony spadkodawcy. Nie jest to rola pełniona pro bono, ponieważ za jej pełnienie przysługuje wynagrodzenie. Warto pamiętać, że wykonawca testamentu może pozywać i być pozywanym w sprawach dotyczących majątku spadkowego.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments