Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe, korzystniejsze dla podatników przepisy regulujące opodatkowanie sprzedaży nieruchomości. Dotyczą one również nieruchomości otrzymanych w spadku i określają, w jakich sytuacjach sprzedający może być zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku. W niniejszym wpisie omawiamy kiedy i na jakich zasadach można sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku.

SPIS TREŚCI:

Czy mieszkanie w spadku można sprzedać?

Prawa związane z własnością nieruchomości, w tym również prawo do sprzedaży tejże nieruchomości, przysługują spadkobiercy od chwili nabycia spadku – uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. W polskim prawie nie istnieją przepisy, które ograniczałyby prawo do zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku. Spadkobierca może nią rozporządzać zgodnie z własną wolą.

Czy od sprzedaży mieszkania ze spadku należy zapłacić podatek?

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zwolnione z obowiązku odprowadzenia podatku są te osoby, które sprzedały nieruchomość ze spadku nie wcześniej niż 5 lat po jej nabyciu lub wybudowaniu przez spadkodawcę. Warto przy tym zauważyć, że okres 5-lat liczy się nie od faktycznej daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę, lecz od końca roku kalendarzowego, w którym to nastąpiło.

Przykład. Nieruchomość odziedziczona została w 2020 roku, przy czym została zakupiona przez spadkodawcę w lipcu 2017 roku. Pięcioletni okres, w którym zachodzi obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości ze spadku liczy się od początku 2018 roku do końca 2022. Dopiero w roku 2023 spadkobierca może sprzedać nieruchomość bez obowiązku odprowadzenia podatku.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku przepisy są więc bardzo korzystne z punktu widzenia spadkobierców. Przed zmianą pojęcie „nabycia nieruchomości” było utożsamiane z nabyciem spadku. W takich przypadkach spadkobierca mógł sprzedać nieruchomość bez obowiązku odprowadzenia podatku dopiero po pięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym nabył spadek (czytaj więcej Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat).

Inne okoliczności zwalniające z podatku

Zwolnione z konieczności odprowadzenia podatku mogą być również te osoby, które deklarują wydatkowanie środków ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Pod tym pojęciem należy rozumieć nabycie nowego mieszkania lub domu, zakup działki, remont nieruchomości na własne potrzeby (nie pod inwestycję), spłatę pożyczki lub kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup innej nieruchomości. Naturalnie wszystkie wymienione działania muszą być udokumentowane – fakturą VAT, potwierdzeniem wykonania przelewu lub aktem notarialnym. Muszą też mieć miejsce w ciągu dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

Podatek od sprzedaży nieruchomości ze spadku – ile wynosi?

Zgodnie z przepisami Ustawy o PIT sprzedaż nieruchomości ze spadku przed upływem 5 lat od daty jej nabycia/wybudowania przez spadkodawcę bez wykorzystania środków z  tego zbycia na cele mieszkaniowe spadkobiercy, stanowi źródło dochodu. Wówczas sprzedający musi wypełnić deklarację PIT-39 oraz zapłacić podatek w wysokości 19% przychodu uzyskanego ze sprzedaży (zobacz także Podatek od sprzedaży nieruchomości 2020). Co do zasady kwotą, od której naliczany jest podatek, nie jest cena sprzedaży, ale wartość rynkowa tego typu nieruchomości, uwzględniająca lokalizację nieruchomości oraz jej stan techniczny.

Podsumowanie

Obowiązujące przepisy są bardzo korzystne dla spadkobierców. W praktyce tylko w nielicznych przypadkach zajdzie konieczność odprowadzenia podatku od sprzedaży nieruchomości. Najczęściej spadkobierca może od razu po nabyciu spadku sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez obowiązku podatkowego.

Subskrybuj
Powiadom o
0
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments