Dane kontaktowe:

wycena nieruchomości lukasz goralczyk

Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

663 - 830 - 120

kontakt@wycena-goralczyk.pl

Swoją ofertę kieruję zarówno do klientów biznesowych jak i osób fizycznych.

Przygotowuję operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości na potrzeby:

Co wyceniam?
 • Zabezpieczenia wierzytelności („pod kredyt”).

Ten rodzaj wyceny dedykowany jest klientom, od których bank wymaga potwierdzenia wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Operat szacunkowy to dokument, którym banki posiłkują się podczas określania wysokości udzielanego finansowania. Profesjonalna wycena jest potrzebna podczas ubiegania się o środki na zakup, budowę lub remont nieruchomości i może w znaczny sposób zwiększyć wysokość udzielanego kredytu, lub pożyczki.

 • Ustalenia ceny sprzedaży.

Dzięki profesjonalnej wycenie można sprzedać nieruchomość w krótkim czasie i za najlepszą cenę. Operat szacunkowy jest źródłem istotnych informacji mówiących o rzeczywistej wartości rynkowej domu, mieszkania lub działki. Oszacowanie rynkowej wartości nieruchomości jest przydatne zarówno dla sprzedającego, jak i dla nabywcy.

 • Postępowań skarbowo – podatkowych.

Wycena znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych przy sprzedaży nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn. Operat szacunkowy to dokument, którym klient może posiłkować się już na etapie wypełniania deklaracji w urzędzie skarbowym. Profesjonalnie sporządzona wycena minimalizuje ryzyko kwestionowania przez urzędników deklarowanej wartości domu, działki lub mieszkania.

 • Postępowań sądowych i komorniczych.

Oszacowanie wartości nieruchomości jest konieczne w sytuacji, gdy podlega ona egzekucji sądowej lub komorniczej. Na podstawie oszacowane wartości komornik ustala cenę wywoławczą danej nieruchomości, znajdującą odzwierciedlenie w  warunkach panujących na lokalnym rynku. Obiektywne oszacowanie wartości pomaga w  szybkim dopełnieniu formalności.

 • Postępowań spadkowych oraz darowizn.

Wycena nieruchomości ma znaczący wpływ na tempo przeprowadzenia postępowania spadkowego. Oszacowanie rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem spadku lub darowizny w jasny sposób reguluje kwestie związane z uiszczaniem wymaganych podatków oraz ułatwia porozumienie między spadkobiercami.

 • Podziału majątku, zniesienia współwłasności.

Rzetelna i niezależna wycena ułatwia stronom postępowania rozmowy na temat działu spadku. Podczas tego typu postępowań często dochodzi do konfliktów. Dzięki wiarygodnej wycenie strony są w stanie w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny nieruchomości i przeprowadzić dział spadku w satysfakcjonujący dla wszystkich sposób.

 • Sporządzenia sprawozdań finansowych i cen transferowych.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów biznesowych zajmuję się kwestią sprawozdań finansowych i cen transferowych. Podjęcie współpracy sprawia, że odbiorcy ograniczają ryzyko i zyskują niezawodne narzędzie do skutecznego prowadzenia biznesu.

 • Określenia wysokości aportów.

Aport to niepieniężny wkład wniesiony do spółki, pod którym często kryje się nieruchomość. Dzięki sumiennemu oszacowaniu wartości aportów można wpisać je do dokumentów w prawidłowy sposób bez ryzyka popełnienia błędu. Zarówno spółki akcyjne, jak i spółki z o.o. korzystają z moich usług w celu prawidłowego określenia wysokości aportów.

 • Ubezpieczeń majątkowych.

Poznanie rzeczywistej wartości ubezpieczanej nieruchomości pozwala w trafny sposób określić sumę ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to górna granica odszkodowania, jakie może uzyskać właściciel danej nieruchomości. Dzięki skorzystaniu z profesjonalnej wyceny ubezpieczający zyskuje pewność, że otrzyma odszkodowanie w wysokości adekwatnej do rynkowej wartości nieruchomości.

 • Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Odpowiadając na potrzeby moich klientów, oferuję usługę, która polega na rzetelnym oszacowaniu wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Na podstawie tej wartości ustala się wysokość opłaty rocznej wynikającej z użytkowania wieczystego.

 • Ustalenia wysokości opłat planistycznych, adiacenckich oraz opłat z tytułu ustalenia wysokości opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji.

Sumienna wycena nieruchomości w skuteczny sposób weryfikuje wysokość naliczonych opłat. Dzięki współpracy w zakresie wyceny nieruchomości możliwe jest dostosowanie wysokości opłat do rzeczywistej wartości nieruchomości.

 • Dla indywidualnych celów inwestora.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spełniam oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, wykonując wyceny dowolnych obiektów dla indywidualnych celów inwestora. Szerokie spektrum działania i kompleksowa obsługa sprawiają, że wśród moich klientów znajdują się zarówno osoby prywatne, jak i spółki, deweloperzy, przedsiębiorstwa oraz indywidualni inwestorzy.

Przedmiotem wyceny mogą być:

Dzięki stosowaniu wielu podejść i metod wyceny przygotowuję operaty szacunkowe dla następujących rodzajów nieruchomości:

Lokale mieszkania

Lokale, mieszkania

Domy jednorodzinne

Domy jednorodzinne

Lokale użytkowe

Lokale użytkowe

Inwestycje deweloperskie

Inwestycje deweloperskie

Grunty na zlożach kopalin​

Grunty na złożach kopalin​

Dzialki

Działki​

Stacje paliw

Stacje paliw​

Nieruchomości zabytkowe

Nieruchomości zabytkowe​

Obiekty przemyslowe produkcyjne1

Obiekty przemysłowe, produkcyjne​

Hotele

Hotele, pensjonaty, obiekty rekreacyjne​

Magazyny centra logistyczne

Hale magazynowe, centra logistyczne

Obiekty komercyjne

Obiekty komercyjne (biurowce, centra handlowe, galerie handlowe, convenience store)​

Kiedy potrzebujesz wyceny nieruchomości?

Wycena okazuje się przydatna w każdej sytuacji, w której wartość nieruchomości stanowi podstawę do dalszych działań.

Współpraca z rzeczoznawcą majątkowym jest niezbędna wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba poznania rzeczywistej wartości nieruchomości. Podczas swojej wieloletniej działalności regularnie zajmuję się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości na potrzeby spółek, banków, sądów, przedsiębiorstw, klientów indywidualnych oraz inwestorów.

Pomoc rzeczoznawcy majątkowego jest potrzebna podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, do uregulowania zobowiązań podatkowych, przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości oraz w postępowaniach sądowych, które dotyczą podziału majątku, zniesienia współwłasności, dziedziczenia oraz egzekucji komorniczych. Wykonanie wyceny warto zlecić przed ubezpieczeniem nieruchomości.

Operat szacunkowy będący wynikiem przeprowadzonej wyceny znajduje zastosowanie także przy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz przy sporządzaniu sprawozdań księgowych.

Jak wycenić nieruchomość do spadku?

Zlecenie wyceny nieruchomości na potrzeby spadku leży po stronie spadkobiercy. Wycena musi zostać przeprowadzona w rzetelny sposób zgodnie z przyjętymi normami. Wartość nieruchomości oszacowana podczas przeprowadzania wyceny powinna odpowiadać warunkom panującym na lokalnym rynku nieruchomości.

Warto pamiętać, że spis elementów wchodzących w skład masy spadkowej przedstawiana jest sądowi na podstawie oświadczeń sporządzonych przez spadkobierców. Jeżeli zachodzi konieczność dokonania działu spadku lub zniesienia współwłasności, warto skorzystać z usług profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego.

Przeprowadzenie wyceny zakończonej stworzeniem operatu szacunkowego pozwoli na poznanie najdokładniejszej, szacowanej wartości nieruchomości będącej częścią spadku. Poznanie realnej wartości nieruchomości może pozwolić na uniknięcie wielu niepotrzebnych konfliktów pomiędzy spadkobiercami. Ponadto wycena nieruchomości ma duży wpływ na tempo przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Operat szacunkowy

Z operatem szacunkowym będzie miał do czynienia każdy, kto zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Warto pamiętać, że nawet przy gotówkowym zakupie nieruchomości dobrze jest zlecić jej wycenę tak, aby zminimalizować ryzyko związane z zainwestowaniem środków.

Operat szacunkowy to dokument, który może zostać sporządzony wyłącznie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W operacie znajduje się opis przeprowadzonych czynności oraz wykaz wszystkich elementów, które miały wpływ na wynik przeprowadzonej wyceny.

Rzeczoznawca majątkowy podczas sporządzania dokumentu bierze pod uwagę ceny podobnych nieruchomości w okolicy, stan i przeznaczenie nieruchomości, lokalizację oraz wiele innych czynników, dzięki którym można określić rynkową wartość nieruchomości.

W każdym operacie szacunkowym określony zostaje cel powstania dokumentu. Operat szacunkowy jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Sporządzam wyceny na terenie
województwa małopolskiego

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług operaty szacunkowe przygotowuję dla nieruchomości położonych na terenie Małopolski.

Rzeczoznawca majątkowy Kraków, Małopolska

Rzeczoznawca majątkowy z Krakowa, Łukasz Góralczyk – gwarancja profesjonalizmu, estetyki i solidności.

wycena nieruchomości lukasz goralczyk

Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

663 - 830 - 120

kontakt@wycena-goralczyk.pl

Jeżeli poszukujesz rzetelnego i doświadczonego rzeczoznawcy majątkowego, który działa na terenie Krakowa oraz całej Małopolski, zapraszam do kontaktu. Oferuję usługi w zakresie wyceny każdego rodzaju nieruchomości.

Gwarantuję najwyższy standard świadczonej usługi. Cenię sobie terminowość, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do klienta. Wysoki poziom sporządzanych przeze mnie wycen został doceniony przez klientów z wielu sektorów. Wśród moich klientów znajdują się osoby prywatne, banki, instytucje finansowe, urzędy, przedsiębiorstwa oraz indywidualni inwestorzy.

Rynek nieruchomości w Krakowie i Małopolsce nie ma przede mną tajemnic. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oprócz profesjonalnych wycen oferuję swoim klientom wsparcie w dopełnieniu formalności związanych ze zbyciem nieruchomości odziedziczonej w spadku.

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to procedura, w której wyniku poznaje się realną wartość mieszkania, domu, działki, czy lokalu. Ile kosztuje wycena nieruchomości w Krakowie? Koszt przeprowadzenia wyceny określany jest w sposób indywidualny dla każdej nieruchomości.

Koszt usługi ustala się z uwzględnieniem czynników takich jak przeznaczenie nieruchomości, stopień trudności wykonywanej wyceny, koszty dojazdu oraz zgromadzenie niezbędnych dokumentów.

Cena usługi nie jest narzucona odgórnie przez żadne przepisy, tak jak ma to miejsce w przypadku sporządzania wielu dokumentów urzędowych. W celu poznania kosztów danej wyceny zapraszam do kontaktu.

Zamów wycenę nieruchomości online